Pótbeiratkozás előre egyeztetett időpontban személyesen Pannónia utca 5. (Óvodaközpont) 2022/23-as tanévre

Tisztelt Szülők!

Felhívjuk a 2019. szeptember 1. napja előtt született gyermekek szüleinek figyelmét, hogy a 2011.évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése szerint gyermekük számára az óvodába járás napi 4 órában kötelező.

Amennyiben a szülő úgy dönt, hogy az idén óvodaköteles gyermekét nem kívánja óvodába beíratni, akkor 2022. április 15. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a felmentést engedélyező szerv, vagyis a Szentendrei Járási Hivatal felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete ezt indokolja.


Az óvodai pótbeiratkozás helyszíne: 2000 Szentendre, Pannónia u. 5.

Személyes beiratkozásra szíveskedjenek magukkal hozni:

A jelentkezési lapot, gyermek és a szülők nevére kiállított személyi azonosítót (személyigazolvány/útlevél, gyermek esetében születési anyakönyvi kivonatot) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, valamint a gyermek TAJ kártyáját.

Amennyiben rendelkeznek szakértői véleménnyel, illetve a gyermek fejlettségi állapotáról szóló dokumentummal, kérnénk ezeket is bemutatni. Veszélyhelyzet fennállása esetén mindezeket e-mailben a jelentkezési laphoz mellékelni szíveskedjenek.

Az óvodák felvételi körzete Szentendre Város közigazgatási területe.