Dajka állás pályázat kiírása

Szentendre Város Óvodai Intézménye

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szentendre Városi Óvodák dajka munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

  • határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

  • Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

  • Pest megye, 2000 Szentendre, Pannónia utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

  • Óvodai dajka feladatok elvégzése munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Középfokú képesítés, dajka,

önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok, erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Középfokú képesítés, óvodai dajka,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hajnal Szilvia nyújt, a 06-26/816-637 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Szentendre Város Óvodai Intézménye címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Pannónia utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 457/2019 , valamint a munkakör megnevezését: dajka.

Elektronikus úton Hajnal Szilvia részére a ovodakozpont.szentendre@gmail.com E-mail címen keresztül

Személyesen: Hajnal Szilvia, Pest megye, 2000 Szentendre, Pannónia utca 5.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 15.