Óvodapedagógus állás pályázat kiírása határozatlan időre

Szentendre Város Óvodai Intézménye

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szentendre Városi Óvodák
Szentendre Városi Óvodák

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2000 Szentendre, Pannónia utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása, munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

         Főiskola, Óvodapedagógus

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. február 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hajnal Szilvia nyújt, a 0626/816-637 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

      Postai úton, a pályázatnak a Szentendre Város Óvodai Intézménye címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Pannónia utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 544/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

      Elektronikus úton Hajnal Szilvia részére a ovodakozpont.szentendre@gmail.com E-mail címen keresztül

      Személyesen: Hajnal Szilvia, Pest megye, 2000 Szentendre, Pannónia utca 5.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 20.