Óvodapedagógusi állás pályázat kiírása

Szentendre Városi Óvodák

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szentendre Városi Óvodák 

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2000 Szentendre, Pannónia utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása, munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, Óvodapedagógus,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Főiskola,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okmányok, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betöltésének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további tájékoztatást Hajnal Szilvia nyújt, a 0626/816-637 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Szentendre Város Óvodai Intézménye címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Pannónia utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 264/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

vagy

  • Elektronikus úton Hajnal Szilvia részére az ovodakozpont.szentendre@gmail.com E-mail címen keresztül

vagy

  • Személyesen: Hajnal Szilvia, Pest megye, 2000 Szentendre, Pannónia utca 5.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 28.

A pályázati kiírás közzé tevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.