Óvodai felmentés a 4 évet be nem töltött gyermekek részére

Jogszabály: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 8.§  (2) bekezdése értelmében: A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét … Bővebben: Óvodai felmentés a 4 évet be nem töltött gyermekek részére