Óvodai felmentés a 4 évet be nem töltött gyermekek adott év május 25-ig benyújtandó egységesített nyomtatvány

Bővebb információt ezzel kapcsolatban a kormányhivatal weblapján olvashatnak. A nyomtatvány elérhető a Kormányhivatal honlapján:http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/pest-megyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai/szentendrei-jarasi-hivatal/szentendrei-jarasi-hivatal-hatosagi-osztaly

Benyújtás módja:

postán: PMKH Szentendrei Járási Hivatala 2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 8.

személyesen: PMKH Szentendrei Járási Hivatala 2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 8. I. emelet 5. szoba

ügyfélkapun keresztül: e-papíron

e-mailen, beszkennelve az iratokat (járványra tekintettel), majd postán is megküldve az eredeti iratokat: jarasihivatal.szentendre@pest.gov.hu

FONTOS az intézményvezetőt tájékoztatni, hogy az óvodaköteles gyermek (aki a tanítási év augusztus 31-ig betölti a 3-ik életévét) nem kezdi meg a tanévben az óvodát.