Egres úti Tagóvoda
Óvodánkról

  Egyéni arculatunk

                                                                 Zenei képességeket fejlesztő óvoda

„Az embert a dal ébreszti fel, az erkölcs erősíti meg és a muzsika teszi tökéletessé.”/ Hamvas Béla/

Óvodánk innovációjának meghatározója, hogy az óvodai nevelés általános elveinek és nevelési feladatainak betartása mellett, nagyobb hangsúlyt fektetünk gyermekeink esztétikai, érzelmi nevelésére, az ének, az énekes játékok és gyermektánc megszerettetésére, óvodai hangszerek megismerésére, használatára.

A zene, a tánc és az éneklés a mindennapi tevékenységünk részévé válik.

Óvodánkban a zenei nevelés három részből tevődik össze, teljes harmóniát alkotva: 

 • a népzene, mint a tradíció eszköze,
 • a klasszikus zene, mint örök zene,
 • valamint a kortárs zene, mely mindennapi életünk része,

Cél:

 • az óvodában eltöltött minden nap élménnyel teli legyen
 • óvodánkban szeretetteljes, elfogadó légkörben nevelkednek az óvodások
 • tematikus zenei heteink felkeltik érdeklődésüket a különböző zenei műfajok iránt, amelyekben sokoldalú ismeretekre tesznek szert
 • a zene, mint művészeti ág, segíti gyermekeink esztétikai érzékének fejlődését
 • empátiára és türelemre nevelünk
 • fejlesztjük a kreativitást, improvizációs képességet
 • hozzásegítjük gyermekeinket a megfelelő önkifejezési eszközök megtalálásához
 • miközben képzeletük, intellektusuk fejlődik, tapasztalják meg az emberi/társas kapcsolatokban való eligazodást, egymás elfogadását, segítését

Feladatunk: 

 • a zene megszerettetése és befogadására való képesség megalapozása
 • személyiségfejlesztés az óvodai nevelés adta eszközökkel, valamint a zene eszköztárával
 • zenei képességek, készségek fejlesztése (ritmusérzék, éneklési készség, tiszta éneklés, ritmushangszerek, mozgásformák, tánclépések)
 • népzene, klasszikus és kortárs zenei művek megjelenése az óvodai zenei nevelésünkben
 • Kodály útmutatásai alapján, Forrai Katalin és Kokas Klára által kidolgozott óvodai ének-zenei nevelés alapjaira épülő fejlesztés, tevékenységközpontú óvodai nevelés

Óvodapedagógusi feladatok:

 • nyugodt, szeretetteljes légkör biztosítása a mindennapi tevékenységek közben
 • családias, elfogadó/befogadó környezet biztosítása
 • egyéni képességek figyelembevételével a fejlesztési lehetőségek kiaknázása
 • nyugodt, de aktív és kreatív munkavégzés a délelőtti tevékenységek megszervezésében
 • tisztán és sokat énekeljen, törekedjen zenei élmény nyújtására
 • lehetőség szerint játsszon valamilyen hangszeren
 • folyamatosan fejlessze saját zenei módszertani kultúráját
 • teremtsen alkalmat a mindennapi óvodai élet során a zenei kreativitás kibontakoztatására
 • ösztönözze a gyermekeket az óvodai hangszerek megszólaltatására
 • segítse és fejlessze a gyermekek mozgáskultúráját, zenei ízlését, kreativitását
 • vegye észre a tehetséges, jó zenei kvalitásokkal rendelkező gyermekeket, kiemelten fejlessze őket
 • használja ki a zene feszültségoldó hatását

Sikerkritérium:

 • óvodánkat azok a családok választják, akik maguk is fogékonyak a zene és művészetek iránt
 • óvodásaink sokat és szívesen énekelnek, zenélnek, táncolnak
 • a gyakori éneklés vidám, barátságos légkört teremt, szorongást old
 • egészséges lelkű, boldog, kulturált emberré nevel
 • a sokoldalú képességfejlesztés a sikeres és harmónikus személyiség kifejlődésének biztosítéka
 • a korai zenei nevelés elindít egy olyan folyamatot a gyermekekben, mely nyitottá teszi őket az új befogadására, a körjátékok és közös játékok által segítik szocializációs képességeik fejlődését, gátlásaik oldódnak
 • az óvodai zenei nevelés figyelemre és fegyelemre tanít, javítja a koncentrációt és fejleszti a kitartást 

~*~

Alapítványunk

Az Egres Óvoda Alapítványt 2016-tól működik intézményünkben azzal a céllal, hogy esztétikus, egészséges környezet folyamatos fejlesztésével elősegítsük a hozzánk járó gyermekek testi, lelki és szellemi fejlődését. E cél eléréséhez alapítványunk támogatja eszközök felszerelések beszerzését, programok szervezését, és az óvodánkban folyó magas színvonalú pedagógiai munkához szükséges továbbképzéseket, valamint a rászoruló családok gyermekeinek óvodai programokon való részvételét.

 • Az Egres Óvoda Alapítvány adatai

Számlaszám: 10403112-50526752-51851015 

Székhely: 2000, Szentendre, Egres út 66.
email: egresiovi@gamil.com
Telefon: 06-26-785151
Alapítvány elnöke: Nagyné Földi Anett
Kuratóriumi tagok: Eőry Brigitta, Dr. Szakács Adrienn
Elérhetőségek

Tagóvoda vezető:
Nagyné Földi Anett
2000 Szentendre, Egres út 66.

Tel.:26/785-151

Email:egresiovi@gmail.com

Nevelőtestület

Katica csoport:

 • Nagyné Földi Anett-tagóvoda vezető, óvodapedagógus, általános iskolai tanító,
  közoktatási vezető

 

 • Rácz Imola-óvodapedagógus, drámapedagógus

 

 • Jenes Ágota-pedagógiai asszisztens

 • Kácser Melinda-dajka

Süni csoport:

 • Furák V. Erzsébet-óvodapedagógus, Család- és gyermekvédelem szakos pedagógus,Iskolára hangoló pedagógus, játékos képességfejlesztő pedagógus

 

 • Fövényi Endréné, Zsuzsi-pedagógiai asszisztens

 

 

 • Ács Zoltánné, Zita – dajka

Méhecske csoport:

 • Kálmánfi Mónika-óvodapedagógus, alapozó mozgásterapeuta

 • Babiczky Kamilla-Pedagógiai asszisztens/óvodapedagógus

 • Horváthné Bartkó Nóra-pedagógiai asszisztens

 • Balogh Klubuk Erzsébet-dajka

 

Maci csoport:

 • Horváthné Varjú Éva-óvodapedagógus, drámapedagógus, fejlesztőpedagógus

 • Szabó Gáborné,Terka-pedagógiai asszisztens

 • Gellen Brigitta-dajka

Konyhás dajka

 • Forika Melánia-konyhás dajka
Programok

Aktuális

 • 2024.06.12. Gyereknap az óvodában

Mint minden évben, idén is megrendeztük óvodánkban a nagy sikernek örvendő gyereknapot. Színes, vidám és tartalmas programokkal vártuk a gyerekeket. Finomabbnál finomabb gofrikat fogyaszthattak a gyerekek, szebbnél szebb csillám tetoválások készültek, az ugrálóvárban minden gyermek kedvére játszhatott, mókázhatott és aki elfáradt, beülhetett a mese moziba magyar népmeséket nézni. Miron, aki katica csoportos óvodásunk, előadással örvendeztette meg a kedves és népes közönséget. Végül , de koránt sem utolsó sorban a Mesezenekarral énekeltünk, táncoltunk.

 • 2024.05.23. múzeumpedagógiai foglalkozás, a Czóbel múzeumban:

 • A mai napon 2024.05.22-én megrendezésre került a Dunakanyar SE Kőzúzó Sporttelepén a Bozsik torna, labdajátékos vetélkedő. A borús időjárás ellenére derűs és aktív hangulatban telt a délelőtt. A gyermekek csapatokat alkotva játszottak egymás ellen két kapus mérkőzéseket. Nagyon jól érezte magát gyermek, szülő egyaránt és a végén a jól megérdemelt jutalom sem maradhatott el.Szeptemberben folytatjuk, addig is köszönjük szépen a lehetőséget és a részvételt is mindenkinek.A katica csoportból: Balogh André Benedek, Illés Máté Benjámin

  Süni csoportból: Csóka Benedek, Medovarszki Levente

  Maci csoportból: Bónay Doma, Bejó Áron, Berentés Mikolt, Geszti Áron, Vojnits Leó

  Méhecske csoportból: Adorján Ádám, Emili Márk, Hegyi Márton, Daczi Mendel

   

 • 2024.05.10. Madarak és fák napja közösségi munka és Süti vásár

Az Egres úti óvodában ma fantasztikus délutánt töltöttünk együtt óvodánk egész közösségével.

Madarak és fák napi közösségi munkát szerveztünk,amit egybe kötöttünk egy jótékonysági Süti vásárral.
A szorgos és kreatív szülők csodálatos süteményekkel készültek ,melyet a lelkes gyerekek nagyon aktívan fogyasztottak!
A bevételünk 321.000 Ft !!!
Mely minden elképzelést felül múlt !
A Czibere családnak köszönhetően ezt a pénzt duplázzák,már sokadjára, így az alapítvány számláján hamarosan az összeg duplája fog megjelenni!
Lesz mire költeni !
Új futó bicikliket  veszünk ,rendbe hozzuk a kerti csapot,rovar hotelt veszünk a hátsó zöldséges kertbe…
A szülők csodálatos munkát végeztek a kertben. Csiszolták a padokat, hintákat ,festették az udvari játékokat ,növényeket ültettek, fűszer- és gyógynövénykertet hoztak létre, megújították az udvari rajzoló táblát , rendbe hozták a mezítlábas ösvényt ,a patakparti lejárót. Nagyon szép és lelkiismeretes munkát végzett mindenki!
Egy célért dolgoztunk,hogy az Egres úti óvoda udvara még szebb és élhetőbb legyen,gyerekeinknek egy mese kertet teremtettünk .
Hálás szívvel köszönjük mindenki munkáját!

 • 2024.05.10. Madarász bemutató

Ma ellátogatott óvodánkba Gábor bácsi, akitől új információkat tudhattak meg a gyerekek:

Megismerkedtek Lalival az ölyvvel, Gabikával a gabonasiklóval, Csőrikével a kanárival, de láthattak közelről baglyot, sándorpapagájt és részük volt galambröptetésben is.

 • 2024.04.29. Tűzoltó nap

 • 2024.04.22. A Föld napjaProjekt hetünket, a Föld napja köré építettük fel.Zenei anyagunk: St. Martin- A Föld krónikása, https://www.youtube.com/watch?v=o5FV_gRSsy8melyet minden csoportban feldolgoztak az óvodapedagógusok. A gyermekek megismerhettek egy csodaszép, új hangszert: a pánsípot. Rendkívül fontos számunkra a legkisebbekben is elültetni a környezettudatosság magját. Mindannyian részesei vagyunk annak a bonyolult, de lenyűgöző ökoszisztémának, amelyben élünk és felelősséggel tartozunk a következő generáció jövőjéért is.Kútvölgyi Gabi néni interaktív-zenés előadása, mesébe ágyazva segítette a gyermekeknél, a téma elmélyülését. Csige Kincső anyukája: Dia, többek között az ökológiai fenntarthatóságról, a Föld erőforrásairól is beszélt, kiemelve a vízkészletek hiányát, megóvásuk fontosságát. A nagycsoportosok részére a komposztálónknál gyakorlati tanácsokkal látta el a gyermekeket illetve közösen elültettek egy-egy magocskát.

 • Március 15. – Nemzeti ünnepünkről emlékeztünk meg

 • Elűztük a telet, jöjjön a tavasz!

 • Nyílt hét az Egres úti óvodában: 2024.03.25-27. 8-11 óráig
 • Beiratkozás az óvodába: 2024.04.23.  A beiratkozás helye: Óvodaközpont, Pannónia u.5.
 • Első szülői értekezlet, a felvételt nyert gyerekek szülei részére: 2024.06.19. 17 órai kezdettel. Helyszín: Egres úti óvoda, Egres út 66.
 • Óvodánk nyári zárása: 2024.07.29-08.30. Nyitás: 2024.09.02.
 • Az iskolába menő gyermekek szülei, kérjük 2024. májusig rendezzék az étkezési számlájukat!Köszönjük

 

 • Békés, Boldog, Örömökben, Meghittségben, Pihenésben Gazdag Karácsonyt Kíván az Egres Úti Óvoda kis Csapata Mindenkinek!

 • Ma járt nálunk a MIKULÁS

 • Kedves Mindenki!
  Örömmel tudatom,a mai ovi olimpián 2 csapattal (14 kisgyerekkel) neveztünk.
  A nagyon izgalmas és felfokozott hangulatú tornán összesen 7 csapat vett részt .
  Az Egres úti óvoda mindkét csapata összeszedett , eredmény orientált ,fegyelmezett játékot játszott ,így meglett a várt eredmény !
  Egy bronz es egy aranyéremmel távoztunk a mai tornáról!
  Nagyon köszönjük a szurkoló szülőknek és nagyszülőknek a drukkolást,lelkesítést.
  Íme a csapat névsor :
  Aranyérem
  Román Krisztina
  Füredi Zoé
  Buzsáky Angelusz Kira
  Kelemen Zorka
  Kelemen Zenge
  Réczei Miron
  Janicsek BoldizsárBronz érem
  Adorján Ádám
  Kazter Benjámin
  Csóka Benedek
  Tóth Ruben
  Kőváry Ábel
  Hegyi Márton
  Illés Máté

         

 • Kedves Szülők !
  Megérkezett az Egres úti óvodába az új udvari kisvonat,melyet alapítványi pénzből tudtunk megvenni!
  Köszönet a támogatásért !
  Egres úti óvoda közössége

          

                                 

 • Állatok világnapján, indulás az Állatkertbe (Katica és Süni csoport):
 • Zene világnapja – csoportok előadásai:
 • Március 15-i megemlékezés az Egres úti óvodában:
 • 20230222scan114258 , Óvodai jelentkezések ideje
 • Tagóvodánk nyári zárása: 2023. június 26 – július 24.
 • 2022.10.27. Pedagógus Sztrájk: Szentendre Városi Óvodák, Egres úti Tagóvoda
 •  
 • A szentendrei Egres úti Tagóvoda adományt gyűjtött a budapesti hajléktalan óvoda számára .
  A szülőknek hálás szívvel köszönjük a rengeteg adományt,ami a 2022.09.28.nappal kézbesítésre került .
 • Tagóvodánk nyári zárása: 2022. július 25-augusztus 21.
 • Tagvodavezetőnkkel, Nagyné Földi Anettel készített interjú a Szentendre és Vidéke 5. oldalán: https://szevi.hu/wp-content/uploads/2022/05/SzeVi-2022-05-05-11-closed.pdf
 • Eőry Brigitta: Állatok világnapja a családok bevonásával (16.oldal) Óvodai Nevelés 2022 szeptember

•••

Állandó programjaink

 • Habakuk Bábszínház előadásai évente négy alkalommal
 • Lépten-Nyomon Mobil Környezeti Nevelés foglalkozásai havi rendszerességgel
 • Bogárháton bemutatók
 • Bánáti Sverák Programban való részvétel a nagycsoportosokkal
 • Zeneiskolások koncertjei havonta
 • Magyar népmese napja – Az óvónők mesejátékával ünnepelünk.
 • Állatok világnapja – kiállítás
 • Mikulás látogtása a csoportokban
 • Adventi délután a családoknak
 • Karácsonyi koncert az aulában a karácsonyfa körül
 • Medve nap
 • Farsang – A záró program a felnőttek mesejátéka és táncos mulatság az aulában
 • Toborzó játék március 15-én
 • Víz világnapja
 • Föld napja
 • Anyák napja
 • Madarak és fák napja
 • Évzáró és búcsúztató
 • Gyereknap

•••

Zöld híreink

 • Óvodánk csatlakozott az országos „Énekelj az erdőben” Dalos Találkozóhoz. 2022.05.06-án az óvoda kertjében énekeltünk együtt 100 gyermekkel

 • Folytatódik a Jane Goodall Intézet mobil visszagyűjtő kampánya. 2022. június 15-ig bedobható óvodai gyűjtőpontunkon: mobiltelefon nyomógombos, vagy okostelefon, gps, tablet és ezek tartozékai úgymint a töltő, fülhallgató is. Minden egyes készüléket ahogy bedob valaki azt a Jane Goodall Intézet számára ajánlja fel.
  Így adományoz az intézet számára körülbelül 350 Ft-ot, amit a kampány működtetésére és afrikai projektek elindítására fordítanak.
  •••
 • Szülői segítséggel mezítlábas ösvény készül a gyerekeknek az udvaron. Ezúton is hálásan köszönjük a segítséget az édesapáknak! A közösségi munkán készült fotókból:

•••

 • Közösségi „Zöld könyvtár” nyílt óvodánkban, melyet a Szentendrei Rügyek és Gyökerek csoport alapított és gondoz:

 • A szentendrei Egres Úti Tagóvodában működő Szentendrei Rügyek és Gyökerek csoport megkeresése nyomán nagylelkű felajánlást tett a koros fák megőrzésével, alpin faápolással, favágással foglalkozó vállalkozás, a Dzsindzsa Nindzsa.Az óvodát szegélyező Sztaravoda-patak melletti fás ligetben – ami jelenleg többféle védelem alatt álló terület – évek óta sorra száradnak ki az invazív fajnak számító fehér akácok, amiket néhány évtizede a lakóházas övezet terjeszkedésekor ültetettek a természetes növénytársulás helyére.Az elmúlt évek alatt az óvodai környezeti nevelés fontos helyszíne volt ez a terület. Az óvodás gyerekek itt ismerkedhettek salátaboglárkával, bogláros szellőrózsával, mezei tyúktaréjjal, illatos ibolyával és pettyegetett tüdőfűvel, vagy az ijesztő nevű kónya vicsorgóval, mókusokkal, zöld küllővel és az erdők sok más lakójával. 2019 júniusában az óvodás családok bevonásával enyves éger csemetéket ültettünk az új fák felnövekedésére alkalmas nyílásokba Dukay Igor, természetvédelmi mérnök szakmai tanácsait követve. Felmerült a hajdani podagrafüves égerliget helyreállításának terve és a közeli erdő fáinak ültetése a lábon száradt akácok helyére. A felmerülő tervek megvalósítását és az utóbbi időben a területen tett természetbúvár sétákat is megakadályozták a veszélyessé váló, pusztuló akácok. A Dzsindzsa Nindzsa nagylelkű felajánlása szerint novemberben saját költségén, térintésmentesen megkezdi – az önkormányzat által engedélyezett – fakivágást és ezzel lehetővé teszi az óvodásoknak, hogy részt vegyenek az aktív természetvédelemben és fokozatosan honos fajokkal ültessék be a területet. Jane Goodall, aki életre hívta a világot behálózó Roots & Shoots hálózatot, amelynek a Szentendrei Rügyek és Gyökerek is tagja, így írta le a csoportok működését: a felnőttek, mint a „fák gyökerei”, lehetőséget teremtenek a fiatal generációknak, a „fák rügyeinek”, hogy aktívan tehessenek Földünk jövőjéért.Hálás köszönetünk a Dzsindzsa Nindzsának!

Cikk: Dzsindzsa Nindzsa akcióban – Szentendre és Vidéke

 • 2021. november 22-én zárult a Jane Goodall Intézet mobilgyűjtő őszi kampánya. 65 db használaton kívüli készüléket adtunk le az intézetnek, így 2021-ben összesen 147 db telefont sikerült a gyűjtőpontunkon visszagyűjteni. Tavasszal a Szentendrei Református Gimnáziumból és a Rákóczi Ferenc Általános Iskolából, ősszel pedig a Barcsay Általános Iskolából is érkeztek telefonok. Köszönjük mindenkinek a részvételt!                                                              A Jane Goodall Intézet sajtóközleményéből:
  A négy éve futó „Passzold vissza, Tesó!” kampányban, 2021 őszén visszagyűjtött mobiltelefonok mennyisége: 99 gyűjtőponton – 1275 kg! A szervezők elégedettek az eredménnyel köszönik a gyűjtésben résztvevők munkáját!
  A 2018-ban indított kampány eddigi eredményeivel együtt mára összesen 800 gyűjtőpont részvételével, több mint 5 tonnányi használaton kívüli mobiltelefon gyűlt össze.

 

 • 2021 októberében immár ötödik alkalommal rendezünk kiállítást az óvodánkba járó családok alkotásaiból, hogy ezzel ünnepeljük az Állatok világnapját és az állatok tiszteletére és védelmére neveljük a gyerekeket. Az afrikai esőerdők állatainak a védelmében a Jane Goodall Intézet mobilgyűjtő kampányához is csatlakoztunk. A kiállítás megnyitóján a gyerekek megígérték, hogy mindig vigyázni fognak az állatokra, az élőhelyeikre, hogy mindig úgy fognak közeledni az állatokhoz, hogy az neki is jó legyen. Az ígéretüket megpecsételték Jane Goodall fotójának paszpartujára tett színes ujjlenyomattal. (2021. október)
 • 2021. június 16-án a búcsúzó Méhecske csoportos gyerekek egy húsos som bokrot ültettek az óvoda udvarára, hogy folytassák a tavaly elkezdett hagyományt, tovább „zöldítve” ezzel óvodánkat. Ez a cserje lesz majd lombfakadás előtt nyíló virágaival a tavasz hírnöke, nyáron árnyékot adó lombjával hűs menedék, ősszel pedig a terméséből madarak és gyerekek csemegézhetnek majd. Addig is öntözzük, körbeénekeljük, vigyázzuk az ovisokkal, hogy szép nagyra növekedjék. A stafétát már az ültetésnél tovább adták a búcsúzó nagycsoportosok, a legfiatalabbak mellett a jövő Méhecske csoportosai is beszálltak a munkálatokba:) Köszönjük a szülőknek és a gyerekeknek, hogy ismét sikerült együtt tennünk valami jót a közös jövőnkért!
 • Újra gyűjtjük a rossz mobiltelefonokat az afrikai esőerdők, az ott élő főemlős rokonaink és a Földünk védelméért!

 • 2020 őszén részt vettünk a  „Passzold vissza Tesó!” elnevezésű, használt mobiltelefon visszagyűjtő kampányban, amelyet a Jane Goodall Intézet, a KÖVET Egyesület, az Afrikáért Alapítvány és a Védegylet közösen hirdetett meg az afrikai esőerdők élővilágának védelmében. Óvodánkban 41 db használt mobiltelefont gyűjtöttünk össze.

 • 2020. június 22-én a Méhecske csoport iskolába készülő nagycsoportosai egy vadgesztenye csemetét ültettek el emlékül az óvoda udvarára a búcsúztatón. Nagyon köszönjük mind a 12 gyerekünknek és a családoknak, és visszavárjuk őket szeretettel vadgesztenye lesre!

       

Vadgeszetnye Vince, a pirosvirágú vadgesztenye
Csoportjaink

Katica  csoport:
17 fő vegyes életkori felosztásban

Óvodai csoportunkban két óvodapedagógus, Anett néni és Imola néni tanítgatja, szeretgeti a gyermekeket. Munkánkat segíti egy pedagógiai asszisztens: Ágota néni és egy dadus néni: Linda néni. A kis Katicáknál a szeretetteljes, családias légkör a meghatározó. Sokat énekelünk, táncolunk és mindennap kézműveskedünk. A zene, az éneklés és a tánc mindennapi élményt nyújt gyermekeink számára. A gyakori ének és tánc szorongás oldó hatással bír, emiatt csoportunkban garantált a vidám és barátságos légkör. Művészeti tevékenységek összekapcsolásával folyamatosan hozzásegítjük a gyermekeinket a megfelelő önkifejezési eszközök megtalálásához.

   

Süni csoport:

17 fő vegyes életkori felosztásban

Az Egres úti Tagóvoda Süni csoportjába toppanva az érdeklődőket békés, szeretetteljes, vidám és játékos légkör fogadja. A kis Süniket egy óvó néni: Zsóka néni, a pedagógiai asszisztensünk: Zsuzsi néni és dajkánk, Zita néni terelgeti. Vegyes csoportunkban vannak kisebbek, nagyobbak, akik nagyon segítőkészen, gondoskodóan fordulnak társaik felé. A kis tüskéshátúak nyitottak, érdeklődőek, kíváncsiskodnak a nagyvilágban, sétákat tesznek, kirándulnak. A pedagógusok célja közös harmonikus együttműködő munkával a kis Sünik nyugodt légkörben való személyiségformálása, differenciált fejlesztése, nagy hangsúlyt fektetve környezetünk és egymás tiszteletére, szeretetére.

Méhecske csoport:

17 fő vegyes életkorú

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy méhecske csoport, amely Szentendrén az Egres úti Óvodában található.
Ebben a csoportban 17 vegyes életkorú kisgyermek bontogatja szárnyait Kálmánfi Mónika óvodapedagógus, Fekete Eszter óvodapedagógus hallgató, Balogh Klubuk Erzsébet (Böbi néni) dadus néni segítségével. Amint hozzánk belépsz, érezheted a családias, meghitt hangulatot és láthatod, hogy a mi csoportunkban a legmeghatározóbb a szabad játék, melyhez sok eszközt biztosítunk. Fontosnak tartjuk, hogy minden gyermek jól érezze magát a csoportban. Elsődleges célunk a biztonságos, nyugodt, vidám légkör biztosítása.
A kis méhecskékkel igyekszünk megszerettetni a táncot, zenét, mozgásos játékokat. Mindennapjaink részét képezik a mesék, a versek, a bábozás és a dramatizálás, valamint a jeles napokat és a hagyományőrzést is beépítjük a csoportunk életébe. Mindennapjainkban fontos szerepet kapnak az élmény- és tapasztalatszerző kirándulások, séták illetve a gyűjtőmunkák. Alapelvként valljuk, hogy a gyermek tevékenység és tapasztalás közben fejlődik a leghatékonyabban. Fontosnak tartjuk, hogy minél több időt töltsenek a gyerekek a szabad levegőn.
„Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy
hogyan érezték magukat szavaidtól”
/ Carl William Buehner /

Maci csoport:

25 fő vegyes életkori felosztásban

-Gyere Hozzánk – Vár a Maci Csoport!

Miért?

– A csoportban összegyűlt sok Maci mindig jókedvű,vidám!

Mert nálunk sok a móka, sok a kacagás, sok a játék, sok a tánc,

sok az ének- zene!

– Szeretjük egymást, segítünk egymásnak, figyelünk egymásra!

– Éva néni, Terka néni és Brigi néni féltő öleléssel várja az érdeklődő, új Macikat!

Galéria

Állatok világnapja, indulás az óvodából-2023

Zene világnapja-2023

Gyereknap – 2022

Az őszi időszak képeiből

         

A téli ünnepi időszak képeiből

A tavaszi időszak képeiből

Nyári élet az oviban

Bábszínházi előadások óvodánkban

Zeneiskolások koncertjei óvodánkban