Egres úti Tagóvoda
Óvodánkról

  Egyéni arculatunk

                                                                 Zenei képességeket fejlesztő óvoda

„Az embert a dal ébreszti fel, az erkölcs erősíti meg és a muzsika teszi tökéletessé.”/ Hamvas Béla/

Óvodánk innovációjának meghatározója, hogy az óvodai nevelés általános elveinek és nevelési feladatainak betartása mellett, nagyobb hangsúlyt fektetünk gyermekeink esztétikai, érzelmi nevelésére, az ének, az énekes játékok és gyermektánc megszerettetésére, óvodai hangszerek megismerésére, használatára.

A zene, a tánc és az éneklés a mindennapi tevékenységünk részévé válik.

Óvodánkban a zenei nevelés három részből tevődik össze, teljes harmóniát alkotva: 

 • a népzene, mint a tradíció eszköze,
 • a klasszikus zene, mint örök zene,
 • valamint a kortárs zene, mely mindennapi életünk része,

Cél:

 • az óvodában eltöltött minden nap élménnyel teli legyen
 • óvodánkban szeretetteljes, elfogadó légkörben nevelkednek az óvodások
 • tematikus zenei heteink felkeltik érdeklődésüket a különböző zenei műfajok iránt, amelyekben sokoldalú ismeretekre tesznek szert
 • a zene, mint művészeti ág, segíti gyermekeink esztétikai érzékének fejlődését
 • empátiára és türelemre nevelünk
 • fejlesztjük a kreativitást, improvizációs képességet
 • hozzásegítjük gyermekeinket a megfelelő önkifejezési eszközök megtalálásához
 • miközben képzeletük, intellektusuk fejlődik, tapasztalják meg az emberi/társas kapcsolatokban való eligazodást, egymás elfogadását, segítését

Feladatunk: 

 • a zene megszerettetése és befogadására való képesség megalapozása
 • személyiségfejlesztés az óvodai nevelés adta eszközökkel, valamint a zene eszköztárával
 • zenei képességek, készségek fejlesztése (ritmusérzék, éneklési készség, tiszta éneklés, ritmushangszerek, mozgásformák, tánclépések)
 • népzene, klasszikus és kortárs zenei művek megjelenése az óvodai zenei nevelésünkben
 • Kodály útmutatásai alapján, Forrai Katalin és Kokas Klára által kidolgozott óvodai ének-zenei nevelés alapjaira épülő fejlesztés, tevékenységközpontú óvodai nevelés

Óvodapedagógusi feladatok:

 • nyugodt, szeretetteljes légkör biztosítása a mindennapi tevékenységek közben
 • családias, elfogadó/befogadó környezet biztosítása
 • egyéni képességek figyelembevételével a fejlesztési lehetőségek kiaknázása
 • nyugodt, de aktív és kreatív munkavégzés a délelőtti tevékenységek megszervezésében
 • tisztán és sokat énekeljen, törekedjen zenei élmény nyújtására
 • lehetőség szerint játsszon valamilyen hangszeren
 • folyamatosan fejlessze saját zenei módszertani kultúráját
 • teremtsen alkalmat a mindennapi óvodai élet során a zenei kreativitás kibontakoztatására
 • ösztönözze a gyermekeket az óvodai hangszerek megszólaltatására
 • segítse és fejlessze a gyermekek mozgáskultúráját, zenei ízlését, kreativitását
 • vegye észre a tehetséges, jó zenei kvalitásokkal rendelkező gyermekeket, kiemelten fejlessze őket
 • használja ki a zene feszültségoldó hatását

Sikerkritérium:

 • óvodánkat azok a családok választják, akik maguk is fogékonyak a zene és művészetek iránt
 • óvodásaink sokat és szívesen énekelnek, zenélnek, táncolnak
 • a gyakori éneklés vidám, barátságos légkört teremt, szorongást old
 • egészséges lelkű, boldog, kulturált emberré nevel
 • a sokoldalú képességfejlesztés a sikeres és harmónikus személyiség kifejlődésének biztosítéka
 • a korai zenei nevelés elindít egy olyan folyamatot a gyermekekben, mely nyitottá teszi őket az új befogadására, a körjátékok és közös játékok által segítik szocializációs képességeik fejlődését, gátlásaik oldódnak
 • az óvodai zenei nevelés figyelemre és fegyelemre tanít, javítja a koncentrációt és fejleszti a kitartást 

~*~

Alapítványunk

Az Egres Óvoda Alapítványt 2016-tól működik intézményünkben azzal a céllal, hogy esztétikus, egészséges környezet folyamatos fejlesztésével elősegítsük a hozzánk járó gyermekek testi, lelki és szellemi fejlődését. E cél eléréséhez alapítványunk támogatja eszközök felszerelések beszerzését, programok szervezését, és az óvodánkban folyó magas színvonalú pedagógiai munkához szükséges továbbképzéseket, valamint a rászoruló családok gyermekeinek óvodai programokon való részvételét.

 • Az Egres Óvoda Alapítvány adatai

Számlaszám: 10403112-50526752-51851015 

Székhely: 2000, Szentendre, Egres út 66.
email: egresiovi@gamil.com
Telefon: 06-26-785151
Alapítvány elnöke: Nagyné Földi Anett
Kuratóriumi tagok: Eőry Brigitta, Dr. Szakács Adrienn
Elérhetőségek

Tagóvoda vezető:
Nagyné Földi Anett
2000 Szentendre, Egres út 66.

Tel.:26/785-151

Email:egresiovi@gmail.com

Nevelőtestület

Katica csoport:

 • Nagyné Földi Anett-tagóvoda vezető, óvodapedagógus, általános iskolai tanító,
  közoktatási vezető

 

 • Rácz Imola-óvodapedagógus, drámapedagógus

 

 • Jenes Ágota-pedagógiai asszisztens

 • Kácser Melinda-dajka

Süni csoport:

 • Furák V. Erzsébet-óvodapedagógus, Család- és gyermekvédelem szakos pedagógus,Iskolára hangoló pedagógus

 

 • Fövényi Endréné, Zsuzsi-pedagógiai asszisztens

 

 

 • Ács Zoltánné, Zita – dajka

Méhecske csoport:

 • Pető Ildikó-óvodapedagógus,

 

 • Borbély Lia-pedagógiai asszisztens

 • Balogh Klubuk Erzsébet-dajka

 

Maci csoport:

 • Horváthné Varjú Éva-óvodapedagógus, drámapedagógus, fejlesztőpedagógus

 • Szabó Gáborné,Terka-pedagógiai asszisztens

 • Gellen Brigitta-dajka

 

Programok

Aktuális

 • Március 15-i megemlékezés az Egres úti óvodában:
 • 20230222scan114258 , Óvodai jelentkezések ideje
 • Tagóvodánk nyári zárása: 2023. június 26 – július 24.
 • 2022.10.27. Pedagógus Sztrájk: Szentendre Városi Óvodák, Egres úti Tagóvoda
 •  
 • A szentendrei Egres úti Tagóvoda adományt gyűjtött a budapesti hajléktalan óvoda számára .
  A szülőknek hálás szívvel köszönjük a rengeteg adományt,ami a 2022.09.28.nappal kézbesítésre került .
 • Tagóvodánk nyári zárása: 2022. július 25-augusztus 21.
 • Tagvodavezetőnkkel, Nagyné Földi Anettel készített interjú a Szentendre és Vidéke 5. oldalán: https://szevi.hu/wp-content/uploads/2022/05/SzeVi-2022-05-05-11-closed.pdf
 • Eőry Brigitta: Állatok világnapja a családok bevonásával (16.oldal) Óvodai Nevelés 2022 szeptember

•••

Állandó programjaink

 • Habakuk Bábszínház előadásai évente négy alkalommal
 • Lépten-Nyomon Mobil Környezeti Nevelés foglalkozásai havi rendszerességgel
 • Bogárháton bemutatók
 • Bánáti Sverák Programban való részvétel a nagycsoportosokkal
 • Zeneiskolások koncertjei havonta
 • Magyar népmese napja – Az óvónők mesejátékával ünnepelünk.
 • Állatok világnapja – kiállítás
 • Mikulás látogtása a csoportokban
 • Adventi délután a családoknak
 • Karácsonyi koncert az aulában a karácsonyfa körül
 • Medve nap
 • Farsang – A záró program a felnőttek mesejátéka és táncos mulatság az aulában
 • Toborzó játék március 15-én
 • Víz világnapja
 • Föld napja
 • Anyák napja
 • Madarak és fák napja
 • Évzáró és búcsúztató
 • Gyereknap

•••

Zöld híreink

 • Óvodánk csatlakozott az országos „Énekelj az erdőben” Dalos Találkozóhoz. 2022.05.06-án az óvoda kertjében énekeltünk együtt 100 gyermekkel

 • Folytatódik a Jane Goodall Intézet mobil visszagyűjtő kampánya. 2022. június 15-ig bedobható óvodai gyűjtőpontunkon: mobiltelefon nyomógombos, vagy okostelefon, gps, tablet és ezek tartozékai úgymint a töltő, fülhallgató is. Minden egyes készüléket ahogy bedob valaki azt a Jane Goodall Intézet számára ajánlja fel.
  Így adományoz az intézet számára körülbelül 350 Ft-ot, amit a kampány működtetésére és afrikai projektek elindítására fordítanak.
  •••
 • Szülői segítséggel mezítlábas ösvény készül a gyerekeknek az udvaron. Ezúton is hálásan köszönjük a segítséget az édesapáknak! A közösségi munkán készült fotókból:

•••

 • Közösségi „Zöld könyvtár” nyílt óvodánkban, melyet a Szentendrei Rügyek és Gyökerek csoport alapított és gondoz:

 • A szentendrei Egres Úti Tagóvodában működő Szentendrei Rügyek és Gyökerek csoport megkeresése nyomán nagylelkű felajánlást tett a koros fák megőrzésével, alpin faápolással, favágással foglalkozó vállalkozás, a Dzsindzsa Nindzsa.Az óvodát szegélyező Sztaravoda-patak melletti fás ligetben – ami jelenleg többféle védelem alatt álló terület – évek óta sorra száradnak ki az invazív fajnak számító fehér akácok, amiket néhány évtizede a lakóházas övezet terjeszkedésekor ültetettek a természetes növénytársulás helyére.Az elmúlt évek alatt az óvodai környezeti nevelés fontos helyszíne volt ez a terület. Az óvodás gyerekek itt ismerkedhettek salátaboglárkával, bogláros szellőrózsával, mezei tyúktaréjjal, illatos ibolyával és pettyegetett tüdőfűvel, vagy az ijesztő nevű kónya vicsorgóval, mókusokkal, zöld küllővel és az erdők sok más lakójával. 2019 júniusában az óvodás családok bevonásával enyves éger csemetéket ültettünk az új fák felnövekedésére alkalmas nyílásokba Dukay Igor, természetvédelmi mérnök szakmai tanácsait követve. Felmerült a hajdani podagrafüves égerliget helyreállításának terve és a közeli erdő fáinak ültetése a lábon száradt akácok helyére. A felmerülő tervek megvalósítását és az utóbbi időben a területen tett természetbúvár sétákat is megakadályozták a veszélyessé váló, pusztuló akácok. A Dzsindzsa Nindzsa nagylelkű felajánlása szerint novemberben saját költségén, térintésmentesen megkezdi – az önkormányzat által engedélyezett – fakivágást és ezzel lehetővé teszi az óvodásoknak, hogy részt vegyenek az aktív természetvédelemben és fokozatosan honos fajokkal ültessék be a területet. Jane Goodall, aki életre hívta a világot behálózó Roots & Shoots hálózatot, amelynek a Szentendrei Rügyek és Gyökerek is tagja, így írta le a csoportok működését: a felnőttek, mint a „fák gyökerei”, lehetőséget teremtenek a fiatal generációknak, a „fák rügyeinek”, hogy aktívan tehessenek Földünk jövőjéért.Hálás köszönetünk a Dzsindzsa Nindzsának!

Cikk: Dzsindzsa Nindzsa akcióban – Szentendre és Vidéke

 • 2021. november 22-én zárult a Jane Goodall Intézet mobilgyűjtő őszi kampánya. 65 db használaton kívüli készüléket adtunk le az intézetnek, így 2021-ben összesen 147 db telefont sikerült a gyűjtőpontunkon visszagyűjteni. Tavasszal a Szentendrei Református Gimnáziumból és a Rákóczi Ferenc Általános Iskolából, ősszel pedig a Barcsay Általános Iskolából is érkeztek telefonok. Köszönjük mindenkinek a részvételt!                                                              A Jane Goodall Intézet sajtóközleményéből:
  A négy éve futó „Passzold vissza, Tesó!” kampányban, 2021 őszén visszagyűjtött mobiltelefonok mennyisége: 99 gyűjtőponton – 1275 kg! A szervezők elégedettek az eredménnyel köszönik a gyűjtésben résztvevők munkáját!
  A 2018-ban indított kampány eddigi eredményeivel együtt mára összesen 800 gyűjtőpont részvételével, több mint 5 tonnányi használaton kívüli mobiltelefon gyűlt össze.

 

 • 2021 októberében immár ötödik alkalommal rendezünk kiállítást az óvodánkba járó családok alkotásaiból, hogy ezzel ünnepeljük az Állatok világnapját és az állatok tiszteletére és védelmére neveljük a gyerekeket. Az afrikai esőerdők állatainak a védelmében a Jane Goodall Intézet mobilgyűjtő kampányához is csatlakoztunk. A kiállítás megnyitóján a gyerekek megígérték, hogy mindig vigyázni fognak az állatokra, az élőhelyeikre, hogy mindig úgy fognak közeledni az állatokhoz, hogy az neki is jó legyen. Az ígéretüket megpecsételték Jane Goodall fotójának paszpartujára tett színes ujjlenyomattal. (2021. október)
 • 2021. június 16-án a búcsúzó Méhecske csoportos gyerekek egy húsos som bokrot ültettek az óvoda udvarára, hogy folytassák a tavaly elkezdett hagyományt, tovább „zöldítve” ezzel óvodánkat. Ez a cserje lesz majd lombfakadás előtt nyíló virágaival a tavasz hírnöke, nyáron árnyékot adó lombjával hűs menedék, ősszel pedig a terméséből madarak és gyerekek csemegézhetnek majd. Addig is öntözzük, körbeénekeljük, vigyázzuk az ovisokkal, hogy szép nagyra növekedjék. A stafétát már az ültetésnél tovább adták a búcsúzó nagycsoportosok, a legfiatalabbak mellett a jövő Méhecske csoportosai is beszálltak a munkálatokba:) Köszönjük a szülőknek és a gyerekeknek, hogy ismét sikerült együtt tennünk valami jót a közös jövőnkért!
 • Újra gyűjtjük a rossz mobiltelefonokat az afrikai esőerdők, az ott élő főemlős rokonaink és a Földünk védelméért!

 • 2020 őszén részt vettünk a  „Passzold vissza Tesó!” elnevezésű, használt mobiltelefon visszagyűjtő kampányban, amelyet a Jane Goodall Intézet, a KÖVET Egyesület, az Afrikáért Alapítvány és a Védegylet közösen hirdetett meg az afrikai esőerdők élővilágának védelmében. Óvodánkban 41 db használt mobiltelefont gyűjtöttünk össze.

 • 2020. június 22-én a Méhecske csoport iskolába készülő nagycsoportosai egy vadgesztenye csemetét ültettek el emlékül az óvoda udvarára a búcsúztatón. Nagyon köszönjük mind a 12 gyerekünknek és a családoknak, és visszavárjuk őket szeretettel vadgesztenye lesre!

       

Vadgeszetnye Vince, a pirosvirágú vadgesztenye
Csoportjaink

Katica  csoport:
24 fő vegyes életkori felosztásban

Óvodai csoportunkban két óvodapedagógus, Anett néni és Imola néni tanítgatja, szeretgeti a gyermekeket. Munkánkat segíti egy pedagógiai asszisztens: Ágota néni és egy dadus néni: Linda néni. A kis Katicáknál a szeretetteljes, családias légkör a meghatározó. Sokat énekelünk, táncolunk és mindennap kézműveskedünk. A zene, az éneklés és a tánc mindennapi élményt nyújt gyermekeink számára. A gyakori ének és tánc szorongás oldó hatással bír, emiatt csoportunkban garantált a vidám és barátságos légkör. Művészeti tevékenységek összekapcsolásával folyamatosan hozzásegítjük a gyermekeinket a megfelelő önkifejezési eszközök megtalálásához.

   

Süni csoport:

26 fő vegyes életkori felosztásban

Az Egres úti Tagóvoda Süni csoportjába toppanva az érdeklődőket békés, szeretetteljes, vidám és játékos légkör fogadja. A kis Süniket egy óvó néni: Zsóka néni, a pedagógiai asszisztensünk: Zsuzsi néni és dajkánk, Zita néni terelgeti. Vegyes csoportunkban vannak kisebbek, nagyobbak, akik nagyon segítőkészen, gondoskodóan fordulnak társaik felé. A kis tüskéshátúak nyitottak, érdeklődőek, kíváncsiskodnak a nagyvilágban, sétákat tesznek, kirándulnak. A pedagógusok célja közös harmonikus együttműködő munkával a kis Sünik nyugodt légkörben való személyiségformálása, differenciált fejlesztése, nagy hangsúlyt fektetve környezetünk és egymás tiszteletére, szeretetére.

Méhecske csoport:

25 fő vegyes életkorú

A Méhecske csoportba hét nagycsoportos, kilenc középső csoportos és kilenc kiscsoportos korú csemete jár jelenleg. Igazi természetbúvár, természetvédő és környezettudatos óvodás csapat vagyunk. A nagycsoportosokkal minden tavasszal békamentésre, nyár elején erdei óvodába megyünk, ősszel pedig családi túraútvonal takarítást szervezünk. Ebben a nevelési évben a csoport életét Eőry Brigitta óvodapedagógusként, Horváth Ildikó pedagógiai asszisztensként tervezi, szervezi, bonyolítja nagy szeretettel és odaadással. Marcsi néni dajkaként csatlakozott a csoportunkhoz márciustól.

Maci csoport:

25 fő vegyes életkori felosztásban

-Gyere Hozzánk – Vár a Maci Csoport!

Miért?

– A csoportban összegyűlt sok Maci mindig jókedvű,vidám!

Mert nálunk sok a móka, sok a kacagás, sok a játék, sok a tánc,

sok az ének- zene!

– Szeretjük egymást, segítünk egymásnak, figyelünk egymásra!

– Éva néni, Terka néni és Brigi néni féltő öleléssel várja az érdeklődő, új Macikat!

Galéria

Gyereknap – 2022

Az őszi időszak képeiből

         

A téli ünnepi időszak képeiből

A tavaszi időszak képeiből

Nyári élet az oviban

Bábszínházi előadások óvodánkban

Zeneiskolások koncertjei óvodánkban