Egres úti Tagóvoda
Óvodánkról

  Egyéni arculatunk

                                                                 Zenei képességeket fejlesztő óvoda

„Az embert a dal ébreszti fel, az erkölcs erősíti meg és a muzsika teszi tökéletessé.”/ Hamvas Béla/

 

Óvodánk innovációjának meghatározója, hogy az óvodai nevelés általános elveinek és nevelési feladatainak betartása mellett, nagyobb hangsúlyt fektetünk gyermekeink esztétikai, érzelmi nevelésére, az ének, az énekes játékok és gyermektánc megszerettetésére, óvodai hangszerek megismerésére, használatára.

A zene, a tánc és az éneklés a mindennapi tevékenységünk részévé válik.

Óvodánkban a zenei nevelés három részből tevődik össze, teljes harmóniát alkotva: 

 • a népzene, mint a tradíció eszköze,
 • a klasszikus zene, mint örök zene,
 • valamint a kortárs zene, mely mindennapi életünk része,

Cél:

 • az óvodában eltöltött minden nap élménnyel teli legyen
 • óvodánkban szeretetteljes, elfogadó légkörben nevelkednek az óvodások
 • tematikus zenei heteink felkeltik érdeklődésüket a különböző zenei műfajok iránt, amelyekben sokoldalú ismeretekre tesznek szert
 • a zene, mint művészeti ág, segíti gyermekeink esztétikai érzékének fejlődését
 • empátiára és türelemre nevelünk
 • fejlesztjük a kreativitást, improvizációs képességet
 • hozzásegítjük gyermekeinket a megfelelő önkifejezési eszközök megtalálásához
 • miközben képzeletük, intellektusuk fejlődik, tapasztalják meg az emberi/társas kapcsolatokban való eligazodást, egymás elfogadását, segítését

Feladatunk: 

 • a zene megszerettetése és befogadására való képesség megalapozása
 • személyiségfejlesztés az óvodai nevelés adta eszközökkel, valamint a zene eszköztárával
 • zenei képességek, készségek fejlesztése (ritmusérzék, éneklési készség, tiszta éneklés, ritmushangszerek, mozgásformák, tánclépések)
 • népzene, klasszikus és kortárs zenei művek megjelenése az óvodai zenei nevelésünkben
 • Kodály útmutatásai alapján, Forrai Katalin és Kokas Klára által kidolgozott óvodai ének-zenei nevelés alapjaira épülő fejlesztés, tevékenységközpontú óvodai nevelés

Óvodapedagógusi feladatok:

 • nyugodt, szeretetteljes légkör biztosítása a mindennapi tevékenységek közben
 • családias, elfogadó/befogadó környezet biztosítása
 • egyéni képességek figyelembevételével a fejlesztési lehetőségek kiaknázása
 • nyugodt, de aktív és kreatív munkavégzés a délelőtti tevékenységek megszervezésében
 • tisztán és sokat énekeljen, törekedjen zenei élmény nyújtására
 • lehetőség szerint játsszon valamilyen hangszeren
 • folyamatosan fejlessze saját zenei módszertani kultúráját
 • teremtsen alkalmat a mindennapi óvodai élet során a zenei kreativitás kibontakoztatására
 • ösztönözze a gyermekeket az óvodai hangszerek megszólaltatására
 • segítse és fejlessze a gyermekek mozgáskultúráját, zenei ízlését, kreativitását
 • vegye észre a tehetséges, jó zenei kvalitásokkal rendelkező gyermekeket, kiemelten fejlessze őket
 • használja ki a zene feszültségoldó hatását

Sikerkritérium:

 • óvodánkat azok a családok választják, akik maguk is fogékonyak a zene és művészetek iránt
 • óvodásaink sokat és szívesen énekelnek, zenélnek, táncolnak
 • a gyakori éneklés vidám, barátságos légkört teremt, szorongást old
 • egészséges lelkű, boldog, kulturált emberré nevel
 • a sokoldalú képességfejlesztés a sikeres és harmónikus személyiség kifejlődésének biztosítéka
 • a korai zenei nevelés elindít egy olyan folyamatot a gyermekekben, mely nyitottá teszi őket az új befogadására, a körjátékok és közös játékok által segítik szocializációs képességeik fejlődését, gátlásaik oldódnak
 • az óvodai zenei nevelés figyelemre és fegyelemre tanít, javítja a koncentrációt és fejleszti a kitartást 

 

Elérhetőségek

Tagóvoda vezető:
Nagyné Földi Anett
2000 Szentendre, Egres út 66.

Tel.:26/785-151

Email:egresiovi@gmail.com

Nevelőtestület

Katica csoport:

Nagyné Földi Anett-tagóvoda vezető

Vajda Viktória-óvodapedagógus

Lelei Tímea-dajka

Félix Veronika-pedagógiai asszisztens

Süni csoport:

Furák V. Erzsébet-óvodapedagógus

Németh-Gulyás Renáta-óvodapedagógus

Fövényi Endréné-dajka

Sajtós Friderika-pedagógiai asszisztens

Méhecske csoport:

Simon Ildikó-óvodapedagógus

Eöry Brigitta-óvodapedagógus

Horváthné Kakuk Nikoletta-dajka

Maci csoport:

Barta Adrienn-óvodapedagógus

Ortelli Erzsébet-óvodapedagógus

Monori Andrea-dajka

Programok

Ünnepélyeink, programjaink:

2017-18

Szeptember:

 

 • Beszoktatási időszak
 • Szeptember 13. Szülői értekezlet
 • Szeptember 20. Apa akadémia előadás

 

 • Szeptember 27. Magyar dal napja: Komolyzenei hangverseny az aulában
 • Takarítási világnap: Udvar takarítás, csoportszoba takarítás, játékok rendbetétele
 • Kirándulás a Skanzenbe
 • Október:
 • Okt.5.: Madarászovi
 • Ősz kincsei témahét, termény kiállítás az aulában
 • Október 9.: Egészség hét
 • Október 12. Zene világnapja- Bábszínház
 • Október 24. hét: Állatok világnapja témahét, Madarászovi 1.
 • Október 30: Zeneiskolások előadása
 • November:
  • November 8.:Komolyzenei előadás az aulában
 • Adventi előkészületek: terem, folyosó, aula dekoráció

 

December:

 • December 6. Mikulás az oviban
 • December 7. Madarászovi 2.
 • December 13.: Bábszínház
 • December 15: Zeneiskolások előadása
  • December 19. Karácsony – Adventi hangverseny az aulában, óvónők mesejátéka
  • Január:
 • Január 9. : Bábszínház

 

 • Időjárás függő, folyamatos: Téli kirándulás-patak part, környező utcák, szánkózás

Február:

 • Február 12.Medve hét– Macigyűjtő verseny
 • Február 1.:Madarászovi 3.
 • Február 14.:Farsangi hangulatú hangverseny az aulában
 • Farsang – csoportonkénti ünneplés
 • Február 20. Agyagozás Ildi nénivel, nagycsoportosok tehetséggondozása
 • Február 21. Zeneiskolások előadása (ütősök)
 • Február 28. Fotózás az oviban
 • Március:
 • Március 5. Zeneiskola
 • Március 7.: Bábszínház, Pót-fotózás
 • Március 15. Március 14-én csoportonkénti ünneplés
 • Skanzen látogatás
 • Április:
 • Április 5.: Madarászovi 4.
 • Április 6. Jön a nyuszi
 • Április 9.: Húsvéti témahét
 • Április 11.: Hangverseny az aulában (Kútvölgyi Gabival)
 • Április 13: Szakmai nap a zeneiskolában (program egyeztetése a nevelői értekezleten) Nevelés nélküli nap a kollektívának
 • Április 20.:Föld napja – udvartakarítás
 • Április 24 : Zeneiskolások koncertje
 • Április 27. Állatkerti kirándulás
 • Május:
 • Május 4.: Anyák napja,kirándulások
 • Május 10.: Madarak és fák napja
 • Május 11. 17h: Zeneiskolai bemutató a zeneiskolában, a nagycsoportosok és szüleik részére
 • Évzárók – május vége, június eleje, csoportonkénti eltéréssel
 • Június:
 • Június 8.: Gyereknap

 

 

 

Csoportjaink

Katica  csoport:
25 fő vegyes életkori felosztásban

Süni csoport:
24 fő vegyes életkori felosztásban

Méhecske csoport:

24 fő vegyes életkori felosztásban

Maci csoport:

25 fő vegyes életkori felosztásban

.

Galéria