Egres úti Tagóvoda
Óvodánkról

  Egyéni arculatunk

                                                                 Zenei képességeket fejlesztő óvoda

„Az embert a dal ébreszti fel, az erkölcs erősíti meg és a muzsika teszi tökéletessé.”/ Hamvas Béla/

Óvodánk innovációjának meghatározója, hogy az óvodai nevelés általános elveinek és nevelési feladatainak betartása mellett, nagyobb hangsúlyt fektetünk gyermekeink esztétikai, érzelmi nevelésére, az ének, az énekes játékok és gyermektánc megszerettetésére, óvodai hangszerek megismerésére, használatára.

A zene, a tánc és az éneklés a mindennapi tevékenységünk részévé válik.

Óvodánkban a zenei nevelés három részből tevődik össze, teljes harmóniát alkotva: 

 • a népzene, mint a tradíció eszköze,
 • a klasszikus zene, mint örök zene,
 • valamint a kortárs zene, mely mindennapi életünk része,

Cél:

 • az óvodában eltöltött minden nap élménnyel teli legyen
 • óvodánkban szeretetteljes, elfogadó légkörben nevelkednek az óvodások
 • tematikus zenei heteink felkeltik érdeklődésüket a különböző zenei műfajok iránt, amelyekben sokoldalú ismeretekre tesznek szert
 • a zene, mint művészeti ág, segíti gyermekeink esztétikai érzékének fejlődését
 • empátiára és türelemre nevelünk
 • fejlesztjük a kreativitást, improvizációs képességet
 • hozzásegítjük gyermekeinket a megfelelő önkifejezési eszközök megtalálásához
 • miközben képzeletük, intellektusuk fejlődik, tapasztalják meg az emberi/társas kapcsolatokban való eligazodást, egymás elfogadását, segítését

Feladatunk: 

 • a zene megszerettetése és befogadására való képesség megalapozása
 • személyiségfejlesztés az óvodai nevelés adta eszközökkel, valamint a zene eszköztárával
 • zenei képességek, készségek fejlesztése (ritmusérzék, éneklési készség, tiszta éneklés, ritmushangszerek, mozgásformák, tánclépések)
 • népzene, klasszikus és kortárs zenei művek megjelenése az óvodai zenei nevelésünkben
 • Kodály útmutatásai alapján, Forrai Katalin és Kokas Klára által kidolgozott óvodai ének-zenei nevelés alapjaira épülő fejlesztés, tevékenységközpontú óvodai nevelés

Óvodapedagógusi feladatok:

 • nyugodt, szeretetteljes légkör biztosítása a mindennapi tevékenységek közben
 • családias, elfogadó/befogadó környezet biztosítása
 • egyéni képességek figyelembevételével a fejlesztési lehetőségek kiaknázása
 • nyugodt, de aktív és kreatív munkavégzés a délelőtti tevékenységek megszervezésében
 • tisztán és sokat énekeljen, törekedjen zenei élmény nyújtására
 • lehetőség szerint játsszon valamilyen hangszeren
 • folyamatosan fejlessze saját zenei módszertani kultúráját
 • teremtsen alkalmat a mindennapi óvodai élet során a zenei kreativitás kibontakoztatására
 • ösztönözze a gyermekeket az óvodai hangszerek megszólaltatására
 • segítse és fejlessze a gyermekek mozgáskultúráját, zenei ízlését, kreativitását
 • vegye észre a tehetséges, jó zenei kvalitásokkal rendelkező gyermekeket, kiemelten fejlessze őket
 • használja ki a zene feszültségoldó hatását

Sikerkritérium:

 • óvodánkat azok a családok választják, akik maguk is fogékonyak a zene és művészetek iránt
 • óvodásaink sokat és szívesen énekelnek, zenélnek, táncolnak
 • a gyakori éneklés vidám, barátságos légkört teremt, szorongást old
 • egészséges lelkű, boldog, kulturált emberré nevel
 • a sokoldalú képességfejlesztés a sikeres és harmónikus személyiség kifejlődésének biztosítéka
 • a korai zenei nevelés elindít egy olyan folyamatot a gyermekekben, mely nyitottá teszi őket az új befogadására, a körjátékok és közös játékok által segítik szocializációs képességeik fejlődését, gátlásaik oldódnak
 • az óvodai zenei nevelés figyelemre és fegyelemre tanít, javítja a koncentrációt és fejleszti a kitartást 

~*~

Alapítványunk

Az Egres Óvoda Alapítványt 2016-tól működik intézményünkben azzal a céllal, hogy esztétikus, egészséges környezet folyamatos fejlesztésével elősegítsük a hozzánk járó gyermekek testi, lelki és szellemi fejlődését. E cél eléréséhez alapítványunk támogatja eszközök felszerelések beszerzését, programok szervezését, és az óvodánkban folyó magas színvonalú pedagógiai munkához szükséges továbbképzéseket, valamint a rászoruló családok gyermekeinek óvodai programokon való részvételét.

 • Az Egres Óvoda Alapítvány adatai

Számlaszám: 10403112-50526752-51851015 

Székhely: 2000, Szentendre, Egres út 66.
email: egresiovi@gamil.com
Telefon: 06-26-785151
Alapítvány elnöke: Nagyné Földi Anett
Kuratóriumi tagok: Eőry Brigitta, Dr. Szakács Adrienn
Elérhetőségek

Tagóvoda vezető:
Nagyné Földi Anett
2000 Szentendre, Egres út 66.

Tel.:26/785-151

Email:egresiovi@gmail.com

Nevelőtestület

Katica csoport:

 • Nagyné Földi Anett-tagóvoda vezető

 

 • Borbély Lia-pedagógiai asszisztens

Süni csoport:

 • Furák V. Erzsébet-óvodapedagógus

 

 • Fövényi Endréné-pedagógiai asszisztens

Méhecske csoport:

 • Eőry Brigitta-óvodapedagógus

 • Horváth Ildikó-pedagógiai asszisztens

 • Szabó Mónika-dajka

Maci csoport:

 • Horváthné Varjú Éva-óvodapedagógus

 • Szabó Gáborné-pedagógiai asszisztens

 • Zemlényi Istvánné-dajka

Programok

Aktuális

•••

Állandó programjaink

 • Habakuk Bábszínház előadásai évente négy alkalommal
 • Lépten-Nyomon Mobil Környezeti Nevelés foglalkozásai havi rendszerességgel
 • Bogárháton bemutatók
 • Bánáti Sverák Programban való részvétel a nagycsoportosokkal
 • Zeneiskolások koncertjei havonta
 • Magyar népmese napja – Az óvónők mesejátékával ünnepelünk.
 • Állatok világnapja – kiállítás
 • Mikulás látogtása a csoportokban
 • Adventi délután a családoknak
 • Karácsonyi koncert az aulában a karácsonyfa körül
 • Medve nap
 • Farsang – A záró program a felnőttek mesejátéka és táncos mulatság az aulában
 • Toborzó játék március 15-én
 • Víz világnapja
 • Föld napja
 • Anyák napja
 • Madarak és fák napja
 • Évzáró és búcsúztató
 • Gyereknap

•••

Zöld híreink

 • Idén ötödik alkalommal rendezünk kiállítást az óvodánkba járó családok alkotásaiból, hogy ezzel ünnepeljük az Állatok világnapját és az állatok tiszteletére és védelmére neveljük a gyerekeket. Az afrikai esőerdők állatainak a védelmében a Jane Goodall Intézet mobilgyűjtő kampányához is csatlakoztunk. A kiállítás megnyitóján a gyerekek megígérték, hogy mindig vigyázni fognak az állatokra, az élőhelyeikre, hogy mindig úgy fognak közeledni az állatokhoz, hogy az neki is jó legyen. Az ígéretüket megpecsételték Jane Goodall fotójának paszpartujára tett színes ujjlenyomattal.
 • 2021. június 16-án a búcsúzó Méhecske csoportos gyerekek egy húsos som bokrot ültettek az óvoda udvarára, hogy folytassák a tavaly elkezdett hagyományt, tovább “zöldítve” ezzel óvodánkat. Ez a cserje lesz majd lombfakadás előtt nyíló virágaival a tavasz hírnöke, nyáron árnyékot adó lombjával hűs menedék, ősszel pedig a terméséből madarak és gyerekek csemegézhetnek majd. Addig is öntözzük, körbeénekeljük, vigyázzuk az ovisokkal, hogy szép nagyra növekedjék. A stafétát már az ültetésnél tovább adták a búcsúzó nagycsoportosok, a legfiatalabbak mellett a jövő Méhecske csoportosai is beszálltak a munkálatokba:) Köszönjük a szülőknek és a gyerekeknek, hogy ismét sikerült együtt tennünk valami jót a közös jövőnkért!
 • Újra gyűjtjük a rossz mobiltelefonokat az afrikai esőerdők, az ott élő főemlős rokonaink és a Földünk védelméért!

 • 2020 őszén részt vettünk a  „Passzold vissza Tesó!” elnevezésű, használt mobiltelefon visszagyűjtő kampányban, amelyet a Jane Goodall Intézet, a KÖVET Egyesület, az Afrikáért Alapítvány és a Védegylet közösen hirdetett meg az afrikai esőerdők élővilágának védelmében. Óvodánkban 41 db használt mobiltelefont gyűjtöttünk össze.

 • 2020. június 22-én a Méhecske csoport iskolába készülő nagycsoportosai egy vadgesztenye csemetét ültettek el emlékül az óvoda udvarára a búcsúztatón. Nagyon köszönjük mind a 12 gyerekünknek és a családoknak, és visszavárjuk őket szeretettel vadgesztenye lesre!

       

Vadgeszetnye Vince, a pirosvirágú vadgesztenye
Csoportjaink

Katica  csoport:
24 fő vegyes életkori felosztásban

Óvodai csoportunkban két óvodapedagógus, Anett néni és Imola néni tanítgatja, szeretgeti a gyermekeket. Munkánkat segíti egy pedagógiai asszisztens, Lia néni és egy dadus néni, Leontina. A kis Katicáknál a szeretetteljes, családias légkör a meghatározó. Sokat énekelünk, táncolunk és mindennap kézműveskedünk. A zene, az éneklés és a tánc mindennapi élményt nyújt gyermekeink számára. A gyakori ének és tánc szorongás oldó hatással bír, emiatt csoportunkban garantált a vidám és barátságos légkör. Művészeti tevékenységek összekapcsolásával folyamatosan hozzásegítjük a gyermekeinket a megfelelő önkifejezési eszközök megtalálásához.

   

Süni csoport:

24 fő vegyes életkori felosztásban

Az Egres úti Tagóvoda Süni csoportjába toppanva az érdeklődőket békés, szeretetteljes, vidám és játékos légkör fogadja. A kis Süniket két óvó néni, Zsóka néni és Barbi néni, és a dajkánk, Zsuzsi néni terelgeti. Vegyes csoportunkban vannak kisebbek, nagyobbak, akik nagyon segítőkészen, gondoskodóan fordulnak társaik felé. A kis tüskéshátúak nyitottak, érdeklődőek, kíváncsiskodnak a nagyvilágban, sétákat tesznek, kirándulnak. A pedagógusok célja közös harmonikus együttműködő munkával a kis Sünik nyugodt légkörben való személyiségformálása, differenciált fejlesztése, nagy hangsúlyt fektetve környezetünk és egymás tiszteletére, szeretetére.

Méhecske csoport:

25 fő vegyes életkorú

A Méhecske csoportba hét nagycsoportos, kilenc középső csoportos és kilenc kiscsoportos korú csemete jár jelenleg. Igazi természetbúvár, természetvédő és környezettudatos óvodás csapat vagyunk. A nagycsoportosokkal minden tavasszal békamentésre, nyár elején erdei óvodába megyünk, ősszel pedig családi túraútvonal takarítást szervezünk. Ebben a nevelési évben a csoport életét Eőry Brigitta óvodapedagógusként, Horváth Ildikó pedagógiai asszisztensként és Szabó Mónika dajkaként tervezi, szervezi, bonyolítja nagy szeretettel és odaadással.

Maci csoport:

25 fő vegyes életkori felosztásban

-Gyere Hozzánk – Vár a Maci Csoport!

Miért?

– A csoportban összegyűlt sok Maci mindig jókedvű,vidám!

Mert nálunk sok a móka, sok a kacagás, sok a játék, sok a tánc,

sok az ének- zene!

– Szeretjük egymást, segítünk egymásnak, figyelünk egymásra!

– Éva néni, Terka néni és Erika néni féltő öleléssel várja az érdeklődő, új Macikat!

Galéria

Az őszi időszak képeiből

         

A téli ünnepi időszak képeiből

A tavaszi időszak képeiből

Nyári élet az oviban

Bábszínházi előadások óvodánkban

Zeneiskolások koncertjei óvodánkban