Egres úti Tagóvoda
Óvodánkról

  Egyéni arculatunk

                                                                 Zenei képességeket fejlesztő óvoda

„Az embert a dal ébreszti fel, az erkölcs erősíti meg és a muzsika teszi tökéletessé.”/ Hamvas Béla/

 

Óvodánk innovációjának meghatározója, hogy az óvodai nevelés általános elveinek és nevelési feladatainak betartása mellett, nagyobb hangsúlyt fektetünk gyermekeink esztétikai, érzelmi nevelésére, az ének, az énekes játékok és gyermektánc megszerettetésére, óvodai hangszerek megismerésére, használatára.

A zene, a tánc és az éneklés a mindennapi tevékenységünk részévé válik.

Óvodánkban a zenei nevelés három részből tevődik össze, teljes harmóniát alkotva: 

 • a népzene, mint a tradíció eszköze,
 • a klasszikus zene, mint örök zene,
 • valamint a kortárs zene, mely mindennapi életünk része,

Cél:

 • az óvodában eltöltött minden nap élménnyel teli legyen
 • óvodánkban szeretetteljes, elfogadó légkörben nevelkednek az óvodások
 • tematikus zenei heteink felkeltik érdeklődésüket a különböző zenei műfajok iránt, amelyekben sokoldalú ismeretekre tesznek szert
 • a zene, mint művészeti ág, segíti gyermekeink esztétikai érzékének fejlődését
 • empátiára és türelemre nevelünk
 • fejlesztjük a kreativitást, improvizációs képességet
 • hozzásegítjük gyermekeinket a megfelelő önkifejezési eszközök megtalálásához
 • miközben képzeletük, intellektusuk fejlődik, tapasztalják meg az emberi/társas kapcsolatokban való eligazodást, egymás elfogadását, segítését

Feladatunk: 

 • a zene megszerettetése és befogadására való képesség megalapozása
 • személyiségfejlesztés az óvodai nevelés adta eszközökkel, valamint a zene eszköztárával
 • zenei képességek, készségek fejlesztése (ritmusérzék, éneklési készség, tiszta éneklés, ritmushangszerek, mozgásformák, tánclépések)
 • népzene, klasszikus és kortárs zenei művek megjelenése az óvodai zenei nevelésünkben
 • Kodály útmutatásai alapján, Forrai Katalin és Kokas Klára által kidolgozott óvodai ének-zenei nevelés alapjaira épülő fejlesztés, tevékenységközpontú óvodai nevelés

Óvodapedagógusi feladatok:

 • nyugodt, szeretetteljes légkör biztosítása a mindennapi tevékenységek közben
 • családias, elfogadó/befogadó környezet biztosítása
 • egyéni képességek figyelembevételével a fejlesztési lehetőségek kiaknázása
 • nyugodt, de aktív és kreatív munkavégzés a délelőtti tevékenységek megszervezésében
 • tisztán és sokat énekeljen, törekedjen zenei élmény nyújtására
 • lehetőség szerint játsszon valamilyen hangszeren
 • folyamatosan fejlessze saját zenei módszertani kultúráját
 • teremtsen alkalmat a mindennapi óvodai élet során a zenei kreativitás kibontakoztatására
 • ösztönözze a gyermekeket az óvodai hangszerek megszólaltatására
 • segítse és fejlessze a gyermekek mozgáskultúráját, zenei ízlését, kreativitását
 • vegye észre a tehetséges, jó zenei kvalitásokkal rendelkező gyermekeket, kiemelten fejlessze őket
 • használja ki a zene feszültségoldó hatását

Sikerkritérium:

 • óvodánkat azok a családok választják, akik maguk is fogékonyak a zene és művészetek iránt
 • óvodásaink sokat és szívesen énekelnek, zenélnek, táncolnak
 • a gyakori éneklés vidám, barátságos légkört teremt, szorongást old
 • egészséges lelkű, boldog, kulturált emberré nevel
 • a sokoldalú képességfejlesztés a sikeres és harmónikus személyiség kifejlődésének biztosítéka
 • a korai zenei nevelés elindít egy olyan folyamatot a gyermekekben, mely nyitottá teszi őket az új befogadására, a körjátékok és közös játékok által segítik szocializációs képességeik fejlődését, gátlásaik oldódnak
 • az óvodai zenei nevelés figyelemre és fegyelemre tanít, javítja a koncentrációt és fejleszti a kitartást 

~*~

Alapítványunk

Az Egres Óvoda Alapítványt 2016-tól működik intézményünkben azzal a céllal, hogy esztétikus, egészséges környezet folyamatos fejlesztésével elősegítsük a hozzánk járó gyermekek testi, lelki és szellemi fejlődését. E cél eléréséhez alapítványunk támogatja eszközök felszerelések beszerzését, programok szervezését, és az óvodánkban folyó magas színvonalú pedagógiai munkához szükséges továbbképzéseket, valamint a rászoruló családok gyermekeinek óvodai programokon való részvételét.

 • Az Egres Óvoda Alapítvány adatai

Számlaszám: 10403112-50526752-51851015 

Székhely: 2000, Szentendre, Egres út 66.
email: egresiovi@gamil.com
Telefon: 06-26-785151
Alapítvány elnöke: Nagyné Földi Anett
Kuratóriumi tagok: Eőry Brigitta, Dr. Szakács Adrienn

 

Elérhetőségek

Tagóvoda vezető:
Nagyné Földi Anett
2000 Szentendre, Egres út 66.

Tel.:26/785-151

Email:egresiovi@gmail.com

Nevelőtestület

Katica csoport:

 • Nagyné Földi Anett-tagóvoda vezető
 • Rácz Imola-óvodapedagógus
 • Pikó Leontina-dajka
 • Borbély Lia-pedagógiai asszisztens

Süni csoport:

 • Furák V. Erzsébet-óvodapedagógus
 • Siklósiné Bartha Barbara-óvodapedagógus
 • Fövényi Endréné-dajka

Méhecske csoport:

 • Eőry Brigitta-óvodapedagógus
 • Szabó Mónika-dajka

Maci csoport:

 • Horváthné Varjú Éva-óvodapedagógus
 • Zemlényi Istvánné-dajka
 • Szabó Gáborné- pedagógiai asszisztens
Programok

Aktuális

2020. szeptember 15-én, keddi napon 17 órától szülői értekezletet tartunk az óvodát ebben az évben kezdő családoknak. A csoportos szülői értekezletek 17:30-kor kezdődnek.

 

Zöld híreink

2020. június 22-én a Méhecske csoport iskolába készülő nagycsoportosai egy vadgesztenye csemetét ültettek el emlékül az óvoda udvarára a búcsúztatón. Nagyon köszönjük mind a 12 gyerekünknek és a családoknak, és visszavárjuk őket szeretettel vadgesztenye lesre!

       

Vadgeszetnye Vince, a pirosvirágú vadgesztenye

 

 

 

Csoportjaink

Katica  csoport:
24 fő vegyes életkori felosztásban

Süni csoport:

24 fő vegyes életkori felosztásban

Méhecske csoport:

26 fő vegyes életkori felosztásban

Maci csoport:

25 fő vegyes életkori felosztásban

.

Galéria

Az őszi időszak képeiből

      

A téli ünnepi időszak képeiből

A tavaszi időszak képeiből

Nyári élet az oviban

Bábszínházi előadások óvodánkban

Zeneiskolások koncertjei óvodánkban