Izbégi Tagóvoda
Óvodánkról

Izbég 700 éve lakott település, ma Szentendre kertváros jellegű része. Itt állt egy régi tornácos épület az iskola szomszédságában, amely valamikor postaként üzemelt, amit később átalakították óvodának. Óvodaként 2010-ben ünnepelte 100. születésnapját. Az épület megfiatalodva várja a gyerekeket, hisz az elmúlt évtizedben kívül- belül megújult, megszépült. Óvodánk elhelyezkedése, múltja, hagyományai határozták meg programunk kiemelt feladatait. Ezek folyamatos változáson fejlődésen mentek keresztül: tartalmukban gazdagodtak, színesedtek, egyre kiforrottabbá váltak. A kor, a mikro és makro környezet változásait folyamatosan építettük be munkánkba. Pedagógiai programunk fő célkitűzése: az egészséges életmódra nevelés, és a környezet megismerésére, védelmére nevelés. Ez a két terület összekapcsolódik, egymástól elválaszthatatlan. Ez tükröződik a tevékenységi területekben, a programokban és az óvoda- családok kapcsolatában. Ehhez alakítottuk ki a csoportszobákat és a szabványoknak megfelelő udvart: a belső, külső környezetet. A megújult termeket a három csoport számára galériákkal, természetbarát berendezéssel, sok zöld növénnyel, akváriummal rendeztük be. Az udvaron (alsó, felső udvar) sokféle változatos tevékenységhez teremtettünk feltételeket: KRESZ-pályával, veteményes, fűszer, virágos és sziklakerttel. A fejlesztésekben nagy szerepe van a 2002-ben létrehozott alapítványnak-”Gyöngyszem”Izbégi Óvoda 2002 Alapítvány”-, és annak a közösségnek, amely azonosult az óvoda által kitűzött célokkal és a fejlődés mellé állt több éven keresztül. A zöld jeles napok megünneplése, a madarász-ovi mind azt szolgálják, hogy segítsék megismerni a körülöttünk levő világot, mert akik ismerik, azok tudják megőrizni, megvédeni értékeit. 2013-ban óvodánk elnyerte a Zöld Óvoda és a Madárbarát kert címet. Nemcsak az udvar, hanem a közelünkben lévő táj is segíti az elemi ismeretek megszerzését, s a mozgáshoz is tágabb teret biztosít. Ovi- ösvények vezetnek a Bükkös–patak partjára, a Csicserkó dombra, a Kő-hegyre. Meghívnak bennünket a családi házakba állat simogatásra, szüretre stb. A séták, megfigyelések, kirándulások hozzájárulnak ahhoz, hogy intenzív kapcsolat alakuljon ki a természettel. A gyerekek számára nemcsak örömforrást jelentenek, hanem segítik testi és lelki fejlődésüket is. Szűkebb és tágabb környezetük megismeréséhez, identitástudatuk megerősítéséhez is segítséget nyújt. Óvodánk életének gazdagságát, színességét a régi hagyományok mellett újak is fokozzák: az Őszi teadélután, az Adventi gyertyagyújtás – saját készítésű szalma Betlehemmel. Az Egészségnevelési hét valamint az ÖKO hét lehetővé teszik, hogy az óvodai élet mindennapjaiban a szülők is tevékenyen részt vehessenek. Egészségnevelési hetünk sikeres jógyakorlatként működik (több óvoda is átvette ezt a projektet). A szülőkkel együttműködve építjük ki alapokat az egészséges életmód elsajátításához, s a gyerekeken keresztül szemléletváltást szeretnénk elindítani a családokban. Fontosnak tartjuk, hogy megalapozzuk a viselkedéskultúrát, pozitív értékeket ültessünk el óvodásainkban. Minden hónapban van egy kiemelt programunk. Ezért szervezünk színházlátogatásokat, elmegyünk múzeumba, kiállításra, hangversenyre. Rendszeres látogatói vagyunk a Bonbon Matiné előadásainak, részt veszünk a Bánáti- Sverák programban, amely a képzőművészet iránti érzékenységet fokozza. A nemzedékek közötti kapcsolatot erősítjük, ápoljuk, amikor az öregek napközi otthonában egy évben többször műsorral, ajándékkal kedveskedünk az idős embereknek. Régi ünnepeink az anyák napja és a ballagással összekötött évzáró nyitott programok, amelyek folyamatosan megújult tartalommal és formában ízelítőt adnak a családoknak óvodai életünkről. A versek, dalok, hagyományok felelevenítése stb. interaktív formában valósulnak meg, s tovább fokozzák a meghittséget. Az első fontos területünk a környezet megismerésére, védelmére nevelés

Céljaink:

 • A természet megismertetése, megszerettetése és ezen keresztül a környezet védelmére nevelés.
 • A gyerekek természeti ismereteinek bővítése, a környezetünk növény és állatvilágának bemutatása.
 • Hagyományok őrzése
 • A környezetvédő életmód megalapozása

Hogyan valósítjuk meg céljainkat?

 • Gyerekek közvetlen tevékeny bevonása a környezetvédő munkába, néhány védett növény és madár megismertetése. A természetben a helyes viselkedésmódok elsajátítása.
 • A természetsarok kialakításával, mindennapi gondozásával a gyerekek felelősségtudatának fejlesztése.
 • Az állatok és növények életének megfigyeltetésével, azok tulajdonságainak megismertetése.
 • Versek, elbeszélések előadása a természetről, állatokról. Séták, kirándulások szervezése az óvoda közelében és a távolabbi tájakra (Bükkös-patak, Fővárosi Állatkert, Mogyoróhegy…)
 • A népi kultúra, a népi hagyományok, jeles napok (Márton nap, Advent, Lucázás, Farsang, Húsvét…) és a műalkotások megismertetése (Skanzen, Kovács Margit Múzeum…)
 • Folyamatos és alkalmankénti lehetőségek biztosítása, amikor a gyermekek tevékeny részesei lehetnek környezetük alakításának (Föld napi ültetés).
 • A csoportszobákban természetsarkok létesítése, termések gyűjtése.
 • Akváriumok telepítése, halak gondozása.
 • Gyógynövény és sziklakert építése, gazdagítása folyamatosan. A gyógynövények hasznának felismertetése.
 • A fákra madáretetők telepítése, télen a madarak etetése, itatása és folyamatos megfigyelésük. Az állatok természetes körülmények közötti megfigyeltetése a családi házaknál. Hagyományok ápolása, amelyek hangsúlyozzák a környezetvédelem fontosságát: Állatok Világnapja, Víz Világnapja, Madarak és fák napja stb.
 • Természetes anyagok, termések felhasználása kézműves tevékenységekhez.
 • A környezet megismerésére, védelmére neveléssel összekapcsolódó terület az egészséges életmódra nevelés

Céljaink:

 • Egészséges, testileg, lelkileg érett gyerekek nevelése, akiknek belső késztetésévé válik az egészséges életmód.
 • A gyermekek egészségének védelme, edzése.
 • A testi képességek és a mozgás fejlesztése.
 • Egészségmegőrző szokások megalapozása
 • Ha szükséges, megfelelő szakemberek bevonásával speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi nevelési feladatok ellátása.

A céljaink eléréséhez egész évi tervezésünkben a következőkre törekszünk:

 • A gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet kialakítása.
 • Kirándulások, séták szervezése
 • Az időjárástól függően minél több foglalkozás szabad levegőn tartása.
 • Természetes anyagú játékok beszerzése, az udvar folyamatos fejlesztése, ahol a gyerekek megtalálják a mozgásigényüknek megfelelő játékokat. (KRESZ-park, mászókák, hinták,)
 • Esztétikus, környezetbarát csoportszobák kialakítása sok zöld növénnyel, természetes alapanyagú bútorok, berendezési tárgyak felhasználásával.
 • Zöldség, gyümölcs-napok szervezése.
 • A problémákkal küszködő gyermekek fejlesztő pedagógushoz, vagy más szakemberhez irányítása.
 • Óvodánk a családokkal együttműködve, de a családi nevelés elsődlegességét szem előtt tartva olyan óvodai életet, programokat tervez és valósít meg, hogy óvodásaink szeressenek óvodába járni, szeressék meg a közösséget, amelybe először lépnek be, szerezzenek barátokat, sok-sok pozitív élményt, fejlődjenek önmagukhoz képest, hogy felvértezve lépjenek be egy újabb közösségbe, az iskolába, megalapozzuk az életkezdésüket.

Milyen felnőtteket „álmodtunk meg”? „A válasz egyszerű: egészséges testű, akaraterős, jó ítéletű, értelmes, tettre kész, szép célokért hevülő és áldozó embereket, akik meg tudják érteni és élni a szépet és nagyot minden téren, akik az életüket ki tudják tölteni tartalommal, akik megértik a dolgok összefüggéseit, akik átérzik azt, hogy emberi közösségben élnek, amely csak a kölcsönösségen, méltányosságon, és jóakaraton épülhet.” (Szentgyörgyi Albert/

Elérhetőségek

 

Tagóvoda vezető: Csuhai Erzsébet

Izbégi Tagóvoda:
Tel.: +36 26 785 146
E-mail: izbegi.tagovoda@gmail.com
Cím: 2000 Szentendre, Szentlászlói út 92.

 

Programok

2019

JANUÁR

09. BONBON MATINÉ
10. SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 17 ÓRA
25. MADARÁSZ-OVI (TERMI FOGLALKOZÁS)

FEBRUÁR

7. FARSANG DÉLELŐTT
13. MADARÁSZ-OVI (MARGIT-SZIGET, SIRÁLYETETÉS)
15. BUDAPEST BÁBSZÍNHÁZ „HOLLE ANYÓ” CÍMŰ ELŐADÁS

MÁRCIUS

06. BONBON MATINÉ
14. TOBORZÓ JÁTÉK
18. MADARÁSZ-OVI (TERMI FOGLALKOZÁS)
18-22. ÖKO HÉT
21. BÁBSZÍNHÁZ AZ ÓVODÁBAN: “A VIRÁGZÓ HÁZ” CÍMŰ ELŐADÁS (LÉGHAJÓ SZÍNHÁZ)
22.VÍZ VILÁGNAPJA – SÉTA A KÖZELI BÜKKÖS-PATAKHOZ

ÁPRILIS

1-IG PAPÍRGYŰJTÉS
10. BONBON MATINÉ
16. LOCSOLKODÁS
24. MADARÁSZ-OVI: KIRÁNDULÁS A FŐVÁROSI ÁLLATKERTBE
25. FÖLD NAPI VIRÁG-, ÉS PALÁNTAÜLTETÉS
30. ANYÁK NAPI KÖSZÖNTÉS 16:30

MÁJUS

23. ÉVZÁRÓ – DÉLUTÁN
24. NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAP
29. MADARÁSZ-OVI: KIRÁNDULÁS A BUDAKESZI VADASPARKBA
30. GYEREKNAP DÉLELŐTT

A programok bővülhetnek, az időpontok esetleg változhatnak, kérjük folyamatosan figyeljék a faliújságokat!

Csoportjaink

Maci (kis)csoport
Óvodapedagógusok: Kata Lajosné, Vaczó Melinda
Dajka: Beinschróthné Juhász Ágnes

Cica (középső)csoport
Óvodapedagógusok: Vitovszki Lászlóné, Tamás Kriszta
Dajka: Nagy-Sárközi Szilvia
Pedagógiai asszisztens: Fresz Márta

Halacska (nagy)csoport
Óvodapedagógusok: Csuhai Erzsébet (tagóvoda vezető), Hlatky Katalin
Dajka: Czeglédi Emese

Galéria

Óvodánk újságja: Fürkész