Izbégi Tagóvoda
Óvodánkról

Izbég 700 éve lakott település, ma Szentendre kertváros jellegű része. Itt állt egy régi tornácos épület az iskola szomszédságában, amely valamikor postaként üzemelt, amit később átalakították óvodának. Óvodaként 2010-ben ünnepelte 100. születésnapját. Az épület megfiatalodva várja a gyerekeket, hisz az elmúlt évtizedben kívül- belül megújult, megszépült. Óvodánk elhelyezkedése, múltja, hagyományai határozták meg programunk kiemelt feladatait. Ezek folyamatos változáson fejlődésen mentek keresztül: tartalmukban gazdagodtak, színesedtek, egyre kiforrottabbá váltak. A kor, a mikro és makro környezet változásait folyamatosan építettük be munkánkba.
Pedagógiai programunk fő célkitűzése: az egészséges életmódra nevelés, és a környezet megismerésére, védelmére nevelés. Ez a két terület összekapcsolódik, egymástól elválaszthatatlan. Ez tükröződik a tevékenységi területekben, a programokban és az óvoda- családok kapcsolatában. Ehhez alakítottuk ki a csoportszobákat és a szabványoknak megfelelő udvart: a belső, külső környezetet. A megújult termeket a három csoport számára galériákkal, természetbarát berendezéssel, sok zöld növénnyel, akváriummal rendeztük be. Az udvaron (alsó, felső udvar) sokféle változatos tevékenységhez teremtettünk feltételeket: KRESZ-pályával, veteményes, fűszer, virágos és sziklakerttel. A fejlesztésekben nagy szerepe van a 2002-ben létrehozott alapítványnak-”Gyöngyszem”Izbégi Óvoda 2002 Alapítvány”-, és annak a közösségnek, amely azonosult az óvoda által kitűzött célokkal és a fejlődés mellé állt több éven keresztül. A zöld jeles napok megünneplése, a madarász-ovi mind azt szolgálják, hogy segítsék megismerni a körülöttünk levő világot, mert akik ismerik, azok tudják megőrizni, megvédeni értékeit. 2013-ban óvodánk elnyerte a Zöld Óvoda és a Madárbarát kert címet. Nemcsak az udvar, hanem a közelünkben lévő táj is segíti az elemi ismeretek megszerzését, s a mozgáshoz is tágabb teret biztosít. Ovi- ösvények vezetnek a Bükkös–patak partjára, a Csicserkó dombra, a Kő-hegyre. Meghívnak bennünket a családi házakba állat simogatásra, szüretre stb. A séták, megfigyelések, kirándulások hozzájárulnak ahhoz, hogy intenzív kapcsolat alakuljon ki a természettel. A gyerekek számára nemcsak örömforrást jelentenek, hanem segítik testi és lelki fejlődésüket is. Szűkebb és tágabb környezetük megismeréséhez, identitástudatuk megerősítéséhez is segítséget nyújt.
Óvodánk életének gazdagságát, színességét a régi hagyományok mellett újak is fokozzák: az Őszi teadélután, az Adventi gyertyagyújtás – saját készítésű szalma Betlehemmel. Az Egészségnevelési hét valamint az ÖKO hét lehetővé teszik, hogy az óvodai élet mindennapjaiban a szülők is tevékenyen részt vehessenek. Egészségnevelési hetünk sikeres jógyakorlatként működik (több óvoda is átvette ezt a projektet). A szülőkkel együttműködve építjük ki alapokat az egészséges életmód elsajátításához, s a gyerekeken keresztül szemléletváltást szeretnénk elindítani a családokban.
Fontosnak tartjuk, hogy megalapozzuk a viselkedéskultúrát, pozitív értékeket ültessünk el óvodásainkban. Minden hónapban van egy kiemelt programunk. Ezért szervezünk színházlátogatásokat, elmegyünk múzeumba, kiállításra, hangversenyre. Rendszeres látogatói vagyunk a Bonbon Matiné előadásainak, részt veszünk a Bánáti- Sverák programban, amely a képzőművészet iránti érzékenységet fokozza. A nemzedékek közötti kapcsolatot erősítjük, ápoljuk, amikor az öregek napközi otthonában egy évben többször műsorral, ajándékkal kedveskedünk az idős embereknek. Régi ünnepeink az anyák napja és a ballagással összekötött évzáró nyitott programok, amelyek folyamatosan megújult tartalommal és formában ízelítőt adnak a családoknak óvodai életünkről. A versek, dalok, hagyományok felelevenítése stb. interaktív formában valósulnak meg, s tovább fokozzák a meghittséget. Az első fontos területünk a környezet megismerésére, védelmére nevelés

Céljaink:

 • A természet megismertetése, megszerettetése és ezen keresztül a környezet védelmére nevelés.
 • A gyerekek természeti ismereteinek bővítése, a környezetünk növény és állatvilágának bemutatása.
 • Hagyományok őrzése
 • A környezetvédő életmód megalapozása

Hogyan valósítjuk meg céljainkat?

 • Gyerekek közvetlen tevékeny bevonása a környezetvédő munkába, néhány védett növény és madár megismertetése. A természetben a helyes viselkedésmódok elsajátítása.
 • A természetsarok kialakításával, mindennapi gondozásával a gyerekek felelősségtudatának fejlesztése.
 • Az állatok és növények életének megfigyeltetésével, azok tulajdonságainak megismertetése.
 • Versek, elbeszélések előadása a természetről, állatokról. Séták, kirándulások szervezése az óvoda közelében és a távolabbi tájakra (Bükkös-patak, Fővárosi Állatkert, Mogyoróhegy…)
 • A népi kultúra, a népi hagyományok, jeles napok (Márton nap, Advent, Lucázás, Farsang, Húsvét…) és a műalkotások megismertetése (Skanzen, Kovács Margit Múzeum…)
 • Folyamatos és alkalmankénti lehetőségek biztosítása, amikor a gyermekek tevékeny részesei lehetnek környezetük alakításának (Föld napi ültetés).
 • A csoportszobákban természetsarkok létesítése, termések gyűjtése.
 • Akváriumok telepítése, halak gondozása.
 • Gyógynövény és sziklakert építése, gazdagítása folyamatosan. A gyógynövények hasznának felismertetése.
 • A fákra madáretetők telepítése, télen a madarak etetése, itatása és folyamatos megfigyelésük. Az állatok természetes körülmények közötti megfigyeltetése a családi házaknál. Hagyományok ápolása, amelyek hangsúlyozzák a környezetvédelem fontosságát: Állatok Világnapja, Víz Világnapja, Madarak és fák napja stb.
 • Természetes anyagok, termések felhasználása kézműves tevékenységekhez.
 • A környezet megismerésére, védelmére neveléssel összekapcsolódó terület az egészséges életmódra nevelés

Céljaink:

 • Egészséges, testileg, lelkileg érett gyerekek nevelése, akiknek belső késztetésévé válik az egészséges életmód.
 • A gyermekek egészségének védelme, edzése.
 • A testi képességek és a mozgás fejlesztése.
 • Egészségmegőrző szokások megalapozása
 • Ha szükséges, megfelelő szakemberek bevonásával speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi nevelési feladatok ellátása.

A céljaink eléréséhez egész évi tervezésünkben a következőkre törekszünk:

 • A gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet kialakítása.
 • Kirándulások, séták szervezése
 • Az időjárástól függően minél több foglalkozás szabad levegőn tartása.
 • Természetes anyagú játékok beszerzése, az udvar folyamatos fejlesztése, ahol a gyerekek megtalálják a mozgásigényüknek megfelelő játékokat. (KRESZ-park, mászókák, hinták,)
 • Esztétikus, környezetbarát csoportszobák kialakítása sok zöld növénnyel, természetes alapanyagú bútorok, berendezési tárgyak felhasználásával.
 • Zöldség, gyümölcs-napok szervezése.
 • A problémákkal küszködő gyermekek fejlesztő pedagógushoz, vagy más szakemberhez irányítása.
 • Óvodánk a családokkal együttműködve, de a családi nevelés elsődlegességét szem előtt tartva olyan óvodai életet, programokat tervez és valósít meg, hogy óvodásaink szeressenek óvodába járni, szeressék meg a közösséget, amelybe először lépnek be, szerezzenek barátokat, sok-sok pozitív élményt, fejlődjenek önmagukhoz képest, hogy felvértezve lépjenek be egy újabb közösségbe, az iskolába, megalapozzuk az életkezdésüket.

Milyen felnőtteket „álmodtunk meg”? „A válasz egyszerű: egészséges testű, akaraterős, jó ítéletű, értelmes, tettre kész, szép célokért hevülő és áldozó embereket, akik meg tudják érteni és élni a szépet és nagyot minden téren, akik az életüket ki tudják tölteni tartalommal, akik megértik a dolgok összefüggéseit, akik átérzik azt, hogy emberi közösségben élnek, amely csak a kölcsönösségen, méltányosságon, és jóakaraton épülhet.” (Szentgyörgyi Albert)

Elérhetőségek

 

Tagóvoda vezető: Fekecs Alexandra
alexa.izbegi.ovi@gmail.com
Izbégi Tagóvoda:
Tel.: +36 26 785 146
E-mail: izbegi.tagovoda@gmail.com
Cím: 2000 Szentendre, Szentlászlói út 92.

 

Óvodánk alapítványa:
„GYÖNGYSZEM” Izbégi Óvoda 2002 Alapítvány
Adószám: 18695539-1-13

Nevelőtestület

Maci csoport
Fekecs Alexandra tagóvoda vezető, óvodapedagógus
Somodiné Kiss Terézia óvodapedagógus
Beinschrótné Juhász Ágnes dajka
Szlovák Erika pedagógiai asszisztens

Cica csoport
Vitovszki Lászlóné óvodapedagógus
Fresz Márta pedagógiai asszisztens
Nagy-Sárközi Szilvia dajka

Halacska csoport
Hlatky Katalin óvodapedagógus
Utasi Éva pedagógiai asszisztens
Czeglédi Emese dajka

Programok

Fontos dátumok a tanévre

– Nyílt napok: 2024.03. 25-27. 9-11 óráig
– Beiratkozás: 2024.04.25. Leendő kiscsoportosaink szüleit várjuk szeretettel 8-11:30-ig!
– Pótbeiratkozás: 2024.06.18. 8-11.30-ig
– Nyári zárás: 2024.06.24-2024.07.26-ig

Szülői értekezletek:

Leendő kiscsoportosok szüleit szeretettel várjuk 2024.06.18. 17 órától

Hagyományok, népszokások, ünnepélyek

– Mikulás
– Karácsony
– Március 15. Nemzeti ünnepünk
– Farsang
– Húsvét
– Anyák napja
– Gyermeknap
– Évzáró, Ballagás

Óvodánk közös, rendszeres programjai:

– Autómentes Világnap
– Látogatás a Gondozási Központban
– Madarász – Ovi
– Lépten-nyomon interaktív környezeti program
– Dunakeszi Barka Állatsimogató kirándulás

Zöld jeles napok:
– Állatok világnapja
– Víz világnapja
– Föld világnapja
– Madarak és Fák napja
– Környezetvédelmi világnap
– Egészséghét
– ÖKO HÉT

Az óvodai hagyományok:
– Őszi teadélután
– Adventi gyertyagyújtás
– Egy nemes cél támogatása
– Tavaszi erdei tanösvény látogatás

Csoportjaink

Maci csoport

Óvodapedagógusok:
Fekecs Alexandra
Somodiné Kiss Terézia
Dajka: Beinschróthné Juhász Ágnes
Pedagógiai asszisztens: Szlovák Erika

Ha meglátogatod a Maci csoportot megtudhatod rólunk, hogy a családias hangulat mellett, nyitottak vagyunk az innovatív dolgokra, hogy a szabad játék közepette, milyen sokféle módon fedezik fel a gyermekek a szűkebb-tágabb világ adta lehetőségeket, ami által tudásuk is gyarapszik. Alapvető feladatunknak tekintjük a gyermekek alapos ismeretét, egyéni képességeiknek feltárását és a személyiségük differenciált fejlesztését.
A természet és az állatok szeretete, megóvása fontos számunkra, a kis Macik mind természetkedvelő vidám kis lurkók. Gyakran tartózkodunk szabadban, az udvar adta lehetőségeken kívül messzebbre is barangolunk a kirándulások alkalmával, ahol sok tapasztalatot és élményt gyűjtünk melyek beépülnek a későbbi tevékenységeinkbe is. Az évszakokhoz igazodva ismerkedünk a hagyományokkal, a jeles napokkal, szívesen veszünk részt a városunk által szervezett múzeumi programokon és sport rendezvényeken. Fontosnak tartjuk az egészség védelmét, megőrzését, nem csak a mozgáson keresztül, hanem az elfogyasztott ételeinkre is figyelve. A mindennapjainkban természetesen kapnak helyet a dalok, versek, mesék, melyek a gyermekeink egyéni fejlődésének fontos elemeit képzik. Az egymásra figyelés a segítőkészség, a szeretet hatja át a közös kis életünket.

Cica csoport

Óvodapedagógusok:
Vitovszki Lászlóné
Fresz Márta
Dajka:Nagy-Sárközi Szilvia

Csoportunkban elsődleges a szeretetteljes, biztonságos, nyugodt légkör megteremtése, melyben a gyermekek a legmegfelelőbben fejlődhetnek saját, egyéni ütemükben. A szabad játék iránti igény és a mozgásigény kielégítése mellett sokrétű, komplex tevékenységek szervezésével segítjük a gyermeki tapasztalatszerzést, melyeket minden esetben az életkori és az egyéni sajátosságok, igények figyelembevételével tervezünk. Sokat foglalkozunk meséléssel, verseléssel, nagy hangsúlyt fektetünk a művészeti nevelésre, énekelünk, ezeken kívül sokszor konyhaművészkedünk (sütünk, feldolgozunk, gyümölcslevet készítünk), ha nagyobbak vagyunk, és az idő engedi, kirándulunk (akár az óvó néninknél is vendégeskedünk), sétálunk, akár hosszabb, egész napos programokat is szervezünk a belvárosba. Célunk- mint minden óvodai csoportnak- hogy a gyermekek szívesen jöjjenek be, összetartó csoportközösség alakulhasson ki, ahol mindenki jól érzi magát, és a hozzánk járó gyermekek mosolyogva gondoljanak majd vissza később az óvodai évekre.

Halacska csoport

Óvodapedagógusok:
Hlatky Katalin
Utasi Éva
Dajka: Czeglédi Emese

Elsődleges feladatunknak tekintjük a korosztálynak megfelelő biztonságos, barátságos légkör kialakítását. Célunk, hogy szeretettel, megértő pedagógusi attitűddel megkönnyítsük, a gyermekek számára az óvodai életbe való beilleszkedést, megszerettessük velük az óvodát. Munkánkat esztétikus környezetben, sokféle játékeszköz segítségével végezzük. Mindennapjainkat átszövi sok mese, gyermekdal és játékos foglalkozás. Igyekszünk a gyerekek kedvére tenni, és a csoportból igazi közösséget varázsolni. A családokkal nyílt, együttműködő kapcsolatra törekszünk. Hiszünk abban, hogy csak közösen érhetünk el igazi sikert!

Galéria

Egy kis betekintés óvodai életünkbe: