Izbégi Tagóvoda
Óvodánkról
 • Izbég 700 éve lakott település, ma Szentendre kertváros jellegű része. Itt állt egy régi tornácos épület az iskola szomszédságában, amely valamikor postaként üzemelt, amit később átalakították óvodának. Óvodaként 2010-ben ünnepelte 100. születésnapját. Az épület megfiatalodva várja a gyerekeket, hisz az elmúlt évtizedben kívül- belül megújult, megszépült. Óvodánk elhelyezkedése, múltja, hagyományai határozták meg programunk kiemelt feladatait. Ezek folyamatos változáson fejlődésen mentek keresztül: tartalmukban gazdagodtak, színesedtek, egyre kiforrottabbá váltak. A kor, a mikro és makro környezet változásait folyamatosan építettük be munkánkba. Pedagógiai programunk fő célkitűzése: az egészséges életmódra nevelés, és a környezet megismerésére, védelmére nevelés. Ez a két terület összekapcsolódik, egymástól elválaszthatatlan. Ez tükröződik a tevékenységi területekben, a programokban és az óvoda- családok kapcsolatában. Ehhez alakítottuk ki a csoportszobákat és a szabványoknak megfelelő udvart: a belső, külső környezetet. A megújult termeket a három csoport számára galériákkal, természetbarát berendezéssel, sok zöld növénnyel, akváriummal rendeztük be. Az udvaron (alsó, felső udvar) sokféle változatos tevékenységhez teremtettünk feltételeket: KRESZ-pályával, veteményes, fűszer, virágos és sziklakerttel. A fejlesztésekben nagy szerepe van a 2002-ben létrehozott alapítványnak-”Gyöngyszem”Izbégi Óvoda 2002 Alapítvány”-, és annak a közösségnek, amely azonosult az óvoda által kitűzött célokkal és a fejlődés mellé állt több éven keresztül. A zöld jeles napok megünneplése, a madarász-ovi mind azt szolgálják, hogy segítsék megismerni a körülöttünk levő világot, mert akik ismerik, azok tudják megőrizni, megvédeni értékeit. 2013-ban óvodánk elnyerte a Zöld Óvoda és a Madárbarát kert címet. Nemcsak az udvar, hanem a közelünkben lévő táj is segíti az elemi ismeretek megszerzését, s a mozgáshoz is tágabb teret biztosít. Ovi- ösvények vezetnek a Bükkös–patak partjára, a Csicserkó dombra, a Kő-hegyre. Meghívnak bennünket a családi házakba állat simogatásra, szüretre stb. A séták, megfigyelések, kirándulások hozzájárulnak ahhoz, hogy intenzív kapcsolat alakuljon ki a természettel. A gyerekek számára nemcsak örömforrást jelentenek, hanem segítik testi és lelki fejlődésüket is. Szűkebb és tágabb környezetük megismeréséhez, identitástudatuk megerősítéséhez is segítséget nyújt. Óvodánk életének gazdagságát, színességét a régi hagyományok mellett újak is fokozzák: az Őszi teadélután, az Adventi gyertyagyújtás – saját készítésű szalma Betlehemmel. Az Egészségnevelési hét valamint az ÖKO hét lehetővé teszik, hogy az óvodai élet mindennapjaiban a szülők is tevékenyen részt vehessenek. Egészségnevelési hetünk sikeres jógyakorlatként működik (több óvoda is átvette ezt a projektet). A szülőkkel együttműködve építjük ki alapokat az egészséges életmód elsajátításához, s a gyerekeken keresztül szemléletváltást szeretnénk elindítani a családokban. Fontosnak tartjuk, hogy megalapozzuk a viselkedéskultúrát, pozitív értékeket ültessünk el óvodásainkban. Minden hónapban van egy kiemelt programunk. Ezért szervezünk színházlátogatásokat, elmegyünk múzeumba, kiállításra, hangversenyre. Rendszeres látogatói vagyunk a Bonbon Matiné előadásainak, részt veszünk a Bánáti- Sverák programban, amely a képzőművészet iránti érzékenységet fokozza. A nemzedékek közötti kapcsolatot erősítjük, ápoljuk, amikor az öregek napközi otthonában egy évben többször műsorral, ajándékkal kedveskedünk az idős embereknek. Régi ünnepeink az anyák napja és a ballagással összekötött évzáró nyitott programok, amelyek folyamatosan megújult tartalommal és formában ízelítőt adnak a családoknak óvodai életünkről. A versek, dalok, hagyományok felelevenítése stb. interaktív formában valósulnak meg, s tovább fokozzák a meghittséget. Az első fontos területünk a környezet megismerésére, védelmére nevelés

Céljaink:

 • A természet megismertetése, megszerettetése és ezen keresztül a környezet védelmére nevelés.
 • A gyerekek természeti ismereteinek bővítése, a környezetünk növény és állatvilágának bemutatása.
 • Hagyományok őrzése
 • A környezetvédő életmód megalapozása

Hogyan valósítjuk meg céljainkat?

 • Gyerekek közvetlen tevékeny bevonása a környezetvédő munkába, néhány védett növény és madár megismertetése. A természetben a helyes viselkedésmódok elsajátítása.
 • A természetsarok kialakításával, mindennapi gondozásával a gyerekek felelősségtudatának fejlesztése.
 • Az állatok és növények életének megfigyeltetésével, azok tulajdonságainak megismertetése.
 • Versek, elbeszélések előadása a természetről, állatokról. Séták, kirándulások szervezése az óvoda közelében és a távolabbi tájakra (Bükkös-patak, Fővárosi Állatkert, Mogyoróhegy…)
 • A népi kultúra, a népi hagyományok, jeles napok (Márton nap, Advent, Lucázás, Farsang, Húsvét…) és a műalkotások megismertetése (Skanzen, Kovács Margit Múzeum…)
 • Folyamatos és alkalmankénti lehetőségek biztosítása, amikor a gyermekek tevékeny részesei lehetnek környezetük alakításának (Föld napi ültetés).
 • A csoportszobákban természetsarkok létesítése, termések gyűjtése.
 • Akváriumok telepítése, halak gondozása.
 • Gyógynövény és sziklakert építése, gazdagítása folyamatosan. A gyógynövények hasznának felismertetése.
 • A fákra madáretetők telepítése, télen a madarak etetése, itatása és folyamatos megfigyelésük. Az állatok természetes körülmények közötti megfigyeltetése a családi házaknál. Hagyományok ápolása, amelyek hangsúlyozzák a környezetvédelem fontosságát: Állatok Világnapja, Víz Világnapja, Madarak és fák napja stb.
 • Természetes anyagok, termések felhasználása kézműves tevékenységekhez.
 • A környezet megismerésére, védelmére neveléssel összekapcsolódó terület az egészséges életmódra nevelés

Céljaink:

 • Egészséges, testileg, lelkileg érett gyerekek nevelése, akiknek belső késztetésévé válik az egészséges életmód.
 • A gyermekek egészségének védelme, edzése.
 • A testi képességek és a mozgás fejlesztése.
 • Egészségmegőrző szokások megalapozása
 • Ha szükséges, megfelelő szakemberek bevonásával speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi nevelési feladatok ellátása.

A céljaink eléréséhez egész évi tervezésünkben a következőkre törekszünk:

 • A gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet kialakítása.
 • Kirándulások, séták szervezése
 • Az időjárástól függően minél több foglalkozás szabad levegőn tartása.
 • Természetes anyagú játékok beszerzése, az udvar folyamatos fejlesztése, ahol a gyerekek megtalálják a mozgásigényüknek megfelelő játékokat. (KRESZ-park, mászókák, hinták,)
 • Esztétikus, környezetbarát csoportszobák kialakítása sok zöld növénnyel, természetes alapanyagú bútorok, berendezési tárgyak felhasználásával.
 • Zöldség, gyümölcs-napok szervezése.
 • A problémákkal küszködő gyermekek fejlesztő pedagógushoz, vagy más szakemberhez irányítása.
 • Óvodánk a családokkal együttműködve, de a családi nevelés elsődlegességét szem előtt tartva olyan óvodai életet, programokat tervez és valósít meg, hogy óvodásaink szeressenek óvodába járni, szeressék meg a közösséget, amelybe először lépnek be, szerezzenek barátokat, sok-sok pozitív élményt, fejlődjenek önmagukhoz képest, hogy felvértezve lépjenek be egy újabb közösségbe, az iskolába, megalapozzuk az életkezdésüket.

Milyen felnőtteket „álmodtunk meg”? „A válasz egyszerű: egészséges testű, akaraterős, jó ítéletű, értelmes, tettre kész, szép célokért hevülő és áldozó embereket, akik meg tudják érteni és élni a szépet és nagyot minden téren, akik az életüket ki tudják tölteni tartalommal, akik megértik a dolgok összefüggéseit, akik átérzik azt, hogy emberi közösségben élnek, amely csak a kölcsönösségen, méltányosságon, és jóakaraton épülhet.” (Szentgyörgyi Albert/

Elérhetőségek

 

Tagóvoda vezető: Fekecs Alexandra
alexa.izbegi.ovi@gmail.com
Izbégi Tagóvoda:
Tel.: +36 26 785 146
E-mail: izbegi.tagovoda@gmail.com
Cím: 2000 Szentendre, Szentlászlói út 92.

 

Programok

Hagyományok, népszokások, ünnepélyek

Mikulás
Karácsony
Márc.15. Nemzeti ünnepünk
Farsang
Húsvét
Anyák napja
Gyermeknap
Évzáró, ballagás

Óvodánk közös, rendszeres programjai:
Az idei évben a korona vírus miatt elmaradnak a városi rendezvények.
– Autómentes Világnap
– Sportágválasztó
– Bonbon Matiné előadás
– Bánáti Sverák program-múzeumlátogatás
– Madarász – Ovi
– Skanzenben kirándulás
– Papírgyűjtés az óvodában
Zöld jeles napok: – Állatok világnapja
– Víz világnapja
– Föld világnapja
– Madarak és Fák napja
– Környezetvédelmi világnap
– Egészséghét
– ÖKOHÉT
A óvodai hagyomány: Őszi teadélután
Adventi gyertyagyújtás

Csoportjaink

Maci csoport-nagycsoport
Óvodapedagógusok: Fekecs Alexandra
Kímár Katalin
Dajka: Beinschróthné Juhász Ágnes

Cica csoport-kiscsoport
Óvodapedagógusok: Tamás Kriszta
Vitovszki Lászlóné
Dajka: Nagy-Sárközi Szilvia

Halacska csoport-középső csoport
Óvodapedagógusok: Hlatky Katalin
Major Andrea
Dajka: Czeglédi Emese

Pedagógiai asszisztens:Fresz Márta

Galéria
 • Óvodánk újságja: Fürkész

[gallery size=”large” columns=”1″ link=”file” ids=”1013,999,1000,1001,1002,1003,1004,1009