Hold utcai Tagóvoda
Óvodánkról

Aktualitások:

 

 

Kedves Szülők!

Leendő kiscsoportos gyermekek szülei számára tájékoztatás/beiratkozás/szülői értekezlet a 2024-2025-ös nevelési évre.

2024.06.18.(kedd) 8-12 óra között beiratkozás/tájékoztatás.

Kérjük szíveskedjenek a beiratkozás napján magukkal hozni a gyermekük:

-taj kártya

-lakcímkártya

-oltási igazolását(védőnők állítják ki)

Első szülői értekezlet 2024.06.18.(kedd) 17:00 óra.

Helyszín: Hold utcai Tagóvoda

Sok szeretettel várjuk a leendő Hold ovis kiscsoportos gyermekek szüleit!

 

Kedves Szülők!

A 2024/2025-ös nevelési év étkezési nyilatkozatai már elérhetők honlapunkon: https://szentendreiovodak.hu/etekezes-fontos-informaciok-es-dokumentumok/

Kérem, töltsék ki és küldjék el az ovikozpontetkezes@gmail.com e-mail címre

2024.06.30.-ig.

Csak annak a gyermeknek tudunk étkezést biztosítani 2024.09.01.-től, akik kitöltötték és visszaküldték a nyilatkozatokat.

Köszönettel: Az óvoda dolgozói

 

2024. Nyári zárás időpontja

I. Óvodaközpont, Hold utcai Tagóvoda, Szivárvány Tagóvoda, Izbégi
Tagóvoda zárva tart: 2024.06.24-2024.07.26-ig.
Nyitás: 2024.07.29-én!

II. Bimbó úti Tagóvoda, Vasvári Pál úti Tagóvoda, Püspökmajor Tagóvoda,
Egres úti Tagóvoda zárva tart: 2024.07.29-2024.08.30-ig!
Nyitás: 2024.09.02-án!

 

Óvodánkról:

A Hold utcai óvoda egyéni arculata, nevelési programja a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program, azon belül is a környezeti nevelést tartjuk meghatározó feladatunknak. A tevékenységközpontú óvodai nevelés célja a teljes gyermeki személyiség fejlesztése, az életre való felkészítése a tevékenységek által, a tevékenységeken keresztül. A pedagógiai célok és feladatok centrumába tudatosan az együttműködési és érintkezési képességek fejlesztését állítjuk. A gyermek személyisége és tevékenysége kölcsönösen egymásra hatva fejlődik. A nevelés tartalma, a nevelési folyamat 4-es feladatrendszerén keresztül valósul meg. Ezek:

  • játék, tanulási tevékenység,
  • társas-közösségi tevékenység,
  • munkatevékenység,
  • szabadidős tevékenység.

Komplex módon, egymást kiegészítve jelennek meg, középpontba állítva a környezeti nevelést.

Sikereink:

1996-től Tevékenységközpontú nevelési program
1996-tól Madarász – ovi program (Ornitológus segítségével)
2000-től Madárbarát kert
2010-től Kompetencia alapú nevelési program
2011-től Logopédiai Hídépítő program
2011-től Zöld Óvoda
2012-től Előminősített Referencia Intézmény
2013-tól Madárbarát Tanösvény

A Hold utcai Tagóvoda „egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező, és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes intézmény”.

A tagóvoda – az elnyert TÁMOP 3.1.7-11/1-2011-0068 azonosítószámú „Egy csepp a tengerben” Referencia óvoda kialakítása Szentendrén, a Hold utcai Tagóvodában – című pályázat alapján – 2012 áprilisától előminősített Referencia Intézményként működik, az eredményesen záródó minősítés után hivatalosan is Referencia Intézmény lehet. 

Céljaink:

A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait biztosítani képes óvodákra, és mivel a Hold utcai Tagóvoda referencia értékű működési és pedagógiai gyakorlattal rendelkező közoktatási intézmény, így képesek vagyunk nevelési-oktatási gyakorlatunk továbbadására, elterjesztésére, megismertetésére, illetve más közoktatási intézmények értékelvű szakmai fejlesztő tevékenységének segítésére. Intézményünkben megfelelő számú referencia-intézményi mentor-pedagógus van. Biztosítjuk az intézménylátogatást, hospitálást, az adaptív tanulást, az önfejlesztő gyakorlat megerősítését. Elsődlegesen, rendszeresen, folyamatosan és differenciált kínálattal szolgáltatjuk ehhez a hálózati tanulási folyamathoz a mintákat. Részt veszünk az intézmények nagyobb közössége számára szervezett szakmai műhelyek tartalmi kínálatának biztosításában és megvalósításában. A referencia-intézmények pedagógiai kultúrája és eszközrendszere egészében példaszerű, koherenciával bír: tanulmányozható és komplex módon vagy elemeiben átvehető.

A konstrukció keretében felkészülünk a hálózati együttműködések és partnerkapcsolatok kialakítására és továbbfejlesztésére, PR-tevékenységekkel és a hatékony kommunikáció biztosítását szolgáló feladatokkal.

A referencia-intézmények rendszerkörnyezete:

A TÁMOP közoktatás-fejlesztésben érintett pályázó intézmények feladata az lesz, hogy komplex, innovatív, esetenként teljesen újszerű fejlesztési tartalmakat adaptáljanak, hozzanak létre, e feladat sikere érdekében példaértékű intézmények mintáin kell megtapasztalniuk az óvodai gyakorlatban honosított sikeres megoldásokat. A pályázó intézmények egyik kötelező feladata, hogy jó gyakorlatokat vegyenek át, honosítsanak. A referencia-intézmények elsődlegesen, rendszeresen, folyamatosan és differenciált kínálattal szolgáltatják ehhez a hálózati tanulási folyamathoz a mintákat. A referencia-intézmények több, összefüggő jó gyakorlattal rendelkeznek, akár egy referenciatípuson belül is, ez eredendő tulajdonságuk.

Szentendre Városi Óvodák megvalósuló referenciaterület:

Szentendre Város Óvodai Intézményének Hold Utcai Tagóvodája az Ökoóvodai, egyéb környezetpedagógiai program alapján dolgozó intézmény, referenciahely.

Referencia intézményi Jó gyakorlatok:

A „Jó gyakorlat” olyan innovatív folyamat, módszer, cselekvés és eszközhasználat együttese, amely az intézményi gyakorlatban és működésében megtapasztalható. Több éve sikeresen és hatékonyan alkalmazott, kipróbált, ezért eredményesen adaptálható, fenntartható, fejleszthető, dokumentálható. Az átvett innováció a továbbiakban a felhasználók által is elismert szolgáltatásként képes működni.

Referencia intézményi három jó gyakorlatunk

Madarat tolláról

Célja: a gyerekeknek pozitív érzelmi kötődése által váljon fontossá a környező világ megismerése, értékeinek megóvása, és a környezettudatos magatartás kialakítása. Célunk a program tevékenységei során, a szülők bevonásával a közösségformáló, globális szemléletmód erősítése.

Variációk egy témára

Célja: a projektmódszer segítségével a problémamegoldás képességeinek megalapozása és annak elősegítése a közvetlen tapasztalatszerzéssel, a választás, a döntés lehetőségének megteremtésével. A projektekben az önállóságot biztosító kreatív tevékenységek segítségével megalapozható az egész életen át tartó tanulás kompetenciája. A gyerekek cselekvő részvételére épít, egyenrangú partnerként tevékenykednek, így szerezve ismereteket.

Ősz kincsei- Vásár projekt

Célja: A projektben három hét alatt az ősszel érő gyümölcsökkel, zöldségekkel foglalkozunk, amelyet lezár egy óvodai Őszi vásár. Fontosnak tartjuk megismertetni a gyerekekkel a természetes érés folyamatát. Felelevenítjük a hagyományokat, népszokásokat. Törekszünk arra, hogy a gyerekek minél több tapasztalatot szerezzenek az őket körülvevő természeti környezetről.

Innovációk az intézményen belül:

Anya-gyerek témahét: a gyermekek a témahét végeztével anyák napi produktumukat egy intim, bensőséges kétszemélyes helyzetben adják át édesanyjuknak.

Referencia-intézményi kínálatlistánk:

Jó gyakorlat bemutatók rendezése, konzultáció
Tájékoztató rendezvény a referencia- intézményi előzményeiről, előrehaladásáról
Konzultációk, hospitálási alkalmak biztosítása
Lehetőség szerint hálózati tanulmányút szervezése- a „tanuljunk egymástól és adjuk át tudásunkat” szemlélet érvényesítésében.
Előadások, konzultációk szervezése intézményünk szakemberinek részvételével.
Újabb jó gyakorlatok kidolgozása
Jó gyakorlat értékesítése, segítségnyújtás azok adoptációjában – mentori tevékenység gyakorlása.

Elérhetőségek

Tagóvoda vezető:
Ferencz Annamária
2000 Szentendre, Hold u. 10.
tel.: +36 26 785 145
e-mail: holdovoda@gmail.com

Programok

Óvodánk Szentendrén a Dunakanyar szívében, jó környezeti adottságokkal rendelkező intézmény, mely 1982-ben nyitotta meg kapuit, először 3 csoporttal, majd az évek folyamán, a nagy gyermeklétszám miatt 6 csoportos óvodává bővültünk. Szerencsések vagyunk, mert a város legjobb adottságaival rendelkező részén helyezkedik el óvodánk (Skanzen, Bükkös patak, Duna-part, Sztaravoda forrás, Pilis hegység, Visegrádi hegység stb.), így a környezeti nevelés sikeresen megvalósítható. A forgalom zajától távol fákkal, bokrokkal, zöldségeskerttel, hatalmas terasszal rendelkező udvarunk van.

Büszkék vagyunk, hogy óvodánkban:

1995-től a Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány segíti munkánkat, amit a szülők támogatnak. Célunk a gyermekek jobb jövőjének érdekében a szorosan összefüggő környezeti-, testi- és egészséges életmódra nevelés segítése a feltételek biztosításával, ennek keretében a tárgyi feltételek megteremtése.

1996-tól a Madarász ovi program van jelen az életünkben, így mi pedagógusok, ennek alapján dolgoztuk ki „Madarat tolláról”- Madarász ovi program a környezeti nevelésben – című egyik Jó gyakorlatunkat.  A Pilisi Természetvédelmi Egyesület /PiTE/ ornitológusa – Molnár István Lotár – tartja nálunk a havi egyszeri foglalkozásokat, mely vetítésből és „terepen” történő kirándulásokból áll. A programok változatosak, madárgyűrűzés, odú megfigyelés, Budakeszi Vadaspark, Veresegyházi Medvefarm, sirályetetés stb.

1996-tól Tevékenységközpontú Nevelési Programmal dolgozunk, mely megadja egyéni arculatunkat. Nevelési programunkon célja a teljes gyermeki személyiség fejlesztése, az életre való felkészítés a tevékenységek által, a tevékenységeken keresztül és kiemelt szerepet tulajdonítunk a fenntarthatóságra nevelésnek. A pedagógiai célok és feladatok centrumába tudatosan az együttműködési és érintkezési képességek fejlesztését állítjuk. A gyermek személyisége és tevékenysége kölcsönösen egymásra hatva fejlődik. A nevelés tartalma, a nevelési folyamat 4-es feladatrendszerén keresztül valósul meg. Ezek:
játék, tanulási tevékenység,
társas-közösségi tevékenység,
munkatevékenység,
szabadidős tevékenység.
Komplex módon, egymást kiegészítve jelennek meg, középpontba állítva a környezeti nevelést. Küldetésünknek tekintjük a szeretet és a tevékenykedtetés erejével a gyermekek és a környezet közötti erős érzelmi kötődés kialakítását.

2000 óta Madárbarát kert vagyunk, mely címet a Magyar Madártani Egyesülettől (MME) kaptuk meg. Feladatunk az egész évben végzett madárvédelmi tevékenység és a nálunk fészkelő, átvonuló madarak megfigyelése, jelentése. Madáretetőinkben az elmúlt egy évben megfigyelhettünk többféle madarat: 1. széncinke 2. rozsdafarkú 3. ökörszem 4. őszapó 5. kékcinke 6. feketerigó 7. mátyásmadár 8. balkáni gerle 9. mezei veréb 10. csíz 11. tengelice 12. zöldike 13. vetési varjú 14. dolmányos varjú 15. zöld küllő 16. fakopáncs 17. csonttollú 18. tőkésréce pár.

2010-től Kompetencia Alapú Nevelési Program – A TÁMOP 3.1.4. -08/1-2009-0018 pályázat alapján – 2010 szeptemberétől, pedagógiai innovációként bevezetésre került a kompetencia alapú nevelési program. A Kompetencia Alapú Program alkalmazásával a képességfejlesztést helyezzük a nevelés középpontjába: alkalmazni képes tudás, képességek, készségek megszerzését, mely megalapozza az egész életen át tartó tanulást. Ezzel kívánjuk segíteni az önállóság, belső kontroll, nyitottság, rugalmasság, kreativitás, tolerancia, együttműködés készség, kritikus gondolkodás, probléma megoldás személyiségjegyek kialakulását. Az érzelmi és erkölcsi nevelés komoly hangsúlyt kap a nevelési gyakorlatunkban, mert ez alapozza meg a személyiség szocializációját. A megalapozott szokásrend kialakításával – amely értékrendhez vezet – olyan biztonságot kívánunk nyújtani a gyerekeknek, amely támpontot ad a mindennapokban, s amely értelmes célokkal tölti meg azokat. Valljuk, hogy a játék a gyermek számára a legfőbb élményforrás, ugyanakkor a személyiség fejlesztésének színtere, a tanulás, a készség- és képességfejlesztés leghatékonyabb módja.

2011-ben Zöld Óvoda címet kaptunk, melynek feltétele volt, hogy az óvodákban a fenntarthatóságra nevelés szellemében történjen a nevelőmunka.  Feladatunk a gyermekek környezettudatos szemléletének, gondolkodásának, magatartásának megalapozása, formálása a tevékenységek során.

2011-től Logopédiai Hídépítő Programot használunk, mert napjainkban sajnos egyre több beszédhibás kisgyerek van. A program egy olyan módszertani gyakorlat, amivel a mindennapokban fejlesztjük a gyerekeket. A hídépítő indirekt, játékos formában 15-20 perces elfoglaltságot jelent. Napi foglalkozásainkba ágyazzuk ezeket a feladatsorokat, amivel megalapozzuk a beszédkészséget, fejlesztjük a nagymozgást, finommozgást, beszédmozgást, a hallási differenciálást és a napi beszélgetést. Naponta két mondóka, nagymozgással és finommozgással kísérve, hogy a mozgást és a beszédet összehangoljuk, aztán hangutánzó, hallásfejlesztő és beszédmozgást ügyesítő játékok, lezárásként a napi témához kapcsolódó beszélgetés és „lazító” mese van.

2012-től előminősített Referencia Intézményként működik. Tagóvodánk sikeresen nyerte el a TÁMOP 3.1.7-11/1-2011-0068 azonosítószámú „Egy csepp a tengerben” Referencia óvoda kialakítása Szentendrén című pályázatot. A teljesített dokumentumaink, jó-gyakorlataink, nevelőmunkánk alapján „Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező, és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes intézmény” lettünk. Szerepünk, hogy biztosítsuk más intézmények számára a hálózati tanulási folyamathoz az adaptálható mintákat (jó-gyakorlatainkat). Részt veszünk az intézmények nagyobb közössége számára szervezett szakmai műhelyek tartalmi kínálatának biztosításában és megvalósításában.

Referencia Intézményi jó-gyakorlataink:

„Madarat tolláról”:

Célja: A gyerekeknek pozitív érzelmi kötődése által váljon fontossá a környező világ megismerése, értékeink megóvása, és a környezettudatos magatartás kialakítása. Célunk a program tevékenységei során, a szülők bevonásával, a közösségformáló, globális szemléletmód erősítése.

„Variációk egy témára”:

Célja: A projektmódszer segítségével a problémamegoldás képességeinek megalapozása és annak elősegítése a közvetlen tapasztalatszerzéssel, a választás, a döntés lehetőségének megteremtésével. A projektekben az önállóságot biztosító kreatív tevékenységek segítségével megalapozhatók az egész életen át tartó tanulás kompetenciája. A gyermekek cselekvő részvételére épít, egyenrangú partnerként tevékenykednek, így szerezve ismereteket.

„Ősz kincsei – Vásár projekt”:

Célja: Projektünkben egy olyan esemény sorozatot kívánunk bemutatni, amely során a gyerekek és a szülők is aktív részesévé válnak az óvodai tevékenységeknek. A három hét alatt az ősszel érő gyümölcsökkel, zöldségekkel foglalkozunk, amelyet lezár egy óvodai Őszi vásár. Fontosnak tartjuk megismertetni a gyerekekkel a termések útját a földtől az asztalig, hiszen a mai világban már évszaktól függetlenül lehet vásárolni zöldségeket, gyümölcsöket. Ezért is érezzük elengedhetetlennek a természetes érés megismertetését. Óvodánkba járó családok többségében nincs kert, ahol követni tudják az ott zajló munkát, így mi juttathatjuk ezekhez az élményekhez a gyerekeket.  Felelevenítjük a hagyományokat, népszokásokat. Törekszünk arra, hogy a gyerekek minél több tapasztalatot szerezzenek az őket körül vevő természeti környezetről. Ez az eseménysorozat lehetőséget ad, hogy a szülők is bepillanthassanak az óvodai életbe. Bevonjuk őket, közös munkára invitáljuk és végül az őszi vásár alkalmával nem csak a csoportok külön-külön, hanem az óvoda összes csoportja együtt tölthetnek egy délutánt. A vásár során lehetőség nyílik a – „volt és leendő óvodások számára” – az óvodába betekintésre. Együtt idéznek fel emlékeket, ismerkedhetnek az új környezettel. Lényeg, hogy a tevékenységek végzése jó hangulatot teremtsen, jól érezzék magukat, igazán ráhangolódjanak az Őszi Vásáros mulatságra. Komplex foglalkozásainkkal a környezettudatos magatartás kialakítására törekszünk.
2013-tól egy Madárbarát tanösvény van az udvaron, mely regionális szinten egyedülálló. A gyerekek nyomon követhetik a madarak vonulását, figyelemmel kísérhetik a madarak fészkelését, és nagy hangsúlyt fektetünk az etetésre. A program feladata, hogy olyan szokásokat, viselkedési formákat és értékrendet alakítson ki, amely meghatározó a természetes (és az ember által létrehozott) környezettel való harmonikus kapcsolat kialakításában. A gyakorlatban ez az élőlények szeretetét, tiszteletét, a természet és az ember által létrehozott értékek megóvását és az ezzel kapcsolatos szabályok elfogadását jelenti. A mintakert tanösvény célja, hogy a gyerekek és a felnőttek számára egyaránt érdekes és szemléletes módon mutassa be a leggyakoribb madárbarát kerti eszközöket és az ezekkel védhető madár- és egyéb állatfajokat.

2014-től a nevelőtestület kollektíven a Kreatív Zöld Környezetvédők Közhasznú Egyesület tagja.

2014-ben másodszorra is elnyertük a Zöld Óvoda címet.

2014-től Ovi-Zsaru Program -A főként a nagycsoportos korosztály számára kidolgozott bűn – és baleset-megelőzési témájú program célja a gyermekek áldozattá válásának megelőzése, biztonságérzetük erősítése, és annak elősegítése, hogy szükség esetén tudjanak és merjenek segítséget kérni a rendőrtől.                                                                                                      A program több modulból áll, a foglalkozások több téma köré csoportosulnak – ilyenek pl.:
Az ismerkedés szabályai,
Idegen személlyel történő találkozás, kapcsolat,
Egyedül otthon,
Veszélyes eszközök,
A közlekedés szabályai.
A feldolgozásban segítenek a témákhoz kapcsolható ajánlott és a szabadon választott mesék, a különböző történetek, a rajzolás, a szerepjátékok.

Csoportjaink

Csiga csoport:
Pedagógusok:  Ferencz Annamária
Podlussányné Szalai Erika
Dajka: Mátyás Csilla

Bagoly csoport:
Pedagógusok: Stefkó Andrea
Kolozsné Kovács Nikoletta
Dajka: Gábor Zsoltné – Zsuzsa

Mókus csoport:
Pedagógusok: Paárné Bakonyi Andrea
Gräff Albertné – Anna
Pedagógiai asszisztens: Belcsev Evelin
Dajka: Paskáné Molnár Bettina

Pillangó csoport:
Pedagógusok: Deák Róbertné- Juli
Szélpálné Dorn Edit
Dajka: Szigetvári Renáta

Katica csoport:
Pedagógusok: Hegedűs Enikő
Horváth Éva
Dajka: Virágné Pajtás Ágnes

Mackó csoport:
Pedagógusok: Zachár Renáta
Prohászka Gabriella
Pedagógiai asszisztens: Bazsó Krisztina
Dajka: Király Anita

Konyhai kisegítő: Horváth Zsuzsanna

 

 

Galéria