Püspökmajor Tagóvoda
Óvodánkról

 

Néphagyományőrző Mester Óvoda

Óvodánk az új lakótelep panelházai közt 1978-ban nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt. Az eltelt negyven év alatt üdítő színfolt lett, ligetes madárbarát udvarával.

Pedagógiai programunknak a néphagyomány éltetést választotta nevelőtestületünk.

Népi játékainkban olyan, a jeles napokhoz, ünnepi szokásokhoz, a hétköznapok munkaalkalmaihoz kapcsolódó természetes helyzeteket teremtünk óvodásainknak, amelyekben fejlődnek értelmi képességeik, szociális kompetenciáik, erkölcsi érzékük, ügyességük. Gyermekeink elsajátítják az alapvető udvariassági és illemszabályokat is, matematikai tapasztalatokhoz, és egyéb olyan készségekhez jutnak, amelyek elengedhetetlenül fontosak testi, szellemi fejlődésükhöz.

A játékok, népmesék, népdalok, népi megfigyelések és népi kismesterségek alapjai részei óvodásaink mindennapi életének, tevékenységének is.

Óvodánkban a családi környezethez hasonlóan vegyes életkorú csoportokban neveljük gyermekeinket, az egyéni sajátosságok figyelembevételével.

Nevelőtestületünk programunk elkészítésekor az alábbi, számunkra ma is irányt adó idézetet választotta pedagógiai hitvallásául:

„Amit csak hall a gyermek, könnyen elfelejti. Amit lát is már inkább megjegyzi. De amiben ő maga is tevékenyen részt vesz, az bizonyosan bevésődik az emlékezetébe.”

Kodály Zoltán

Díjak, elismerések:

2013-ban Tagóvodánk elnyerte a Néphagyományőrző Mesteróvoda címet, melyet az Országos Néphagyományőrző Óvónők Egyesülete adományozott.

Játékfűzéseinket a Szájról Szájra, kézről kézre I., II., III. , IV. című kötetekben találhatják meg.

A Szentendrei Óvónők Néphagyományt Éltető Közösségének tagja minden óvodapedagógusunk, munkánk elismeréseként 2011-ben Miniszteri Elismerő Oklevelet kaptunk, 2016-ban pedig Szentendre városa Pro Urbe díjat adományozott.

 

2024 H Á Z I R E N D 

2023-2024 Éves munkaterv

2024 Nyári zárás-nyitás

 

_2024/2025-es felvételivel kapcsolatos információk

Elérhetőségek

 

Tagóvoda vezető: Dr. Csépányi Péter Albertné

2000 Szentendre, Hamvas Béla u. 1/1.

tel.: +36 26 785 147

e-mail: puspokovi@gmail.com

Ebédrendelés: puspokoviebed@gmail.com

Programok

Az óvoda csoportjainak közös programjai

Őszi időszak

 • Befogadás: rugalmas „anyás beszoktatás”
 • Szüret: közös must készítés az óvoda udvarán
 • NOE találkozó: Teréz napon játékbemutatóban való részvétel
 • „Állati jó”: állatbemutató
 • Kirándulás a Szentendrei Szabadtéri Falumúzeumba
 • Bánáti – Sverák művészeti program gyakorlati megvalósítása: I félév
 • bábelőadás

Téli időszak

 • November végén, adventi koszorúkötés és vásár
 • December 6. Mikulás várás
 • „Menjünk mi is Betlehembe”: Pásztorjáték a városi adventi ünnepkör keretében
 • Luca napi szokások
 • Betlehemes játék
 • Nagycsaládosok gyermekeinek meglepetés ajándék készítése
 • Zeneiskolások karácsonyi hangversenye
 • Angyalok érkezése
 • Három király járás
 • Balázsolás: iskolások meglepetés játéka
 • Farsang: közös téltemető, tavaszt váró farsangi játék az óvoda udvarán.
 • Jelmezes farsangi mulatság a csoportokban

Tavaszi időszak

 • Gergely járás az iskolásokkal közösen
 • „Kiszézés”: zöldág járás
 • Március 15. toborzójáték
 • Húsvét: tojásfestés, locsolkodás
 • Bánáti- Sverák művészeti program gyakorlati megvalósítása: II. félév
 • Anyák napi kirándulás és köszöntés
 • Tűzoltó bemutató az óvodában
 • Falumúzeum: Látogatás a régi „Oskolába”
 • Gyermeknap

 Az óvoda csoportjainak állandó programjai

 • „Madarász –ovi” program havonta: kirándulások, madárgyűrűzés, etetés, odú készítés, és interaktív tevékenységek, vetítések
 • Néptánc: a csoportok heti rendjébe építvel
 • „Mesemozgató” program a P’Art moziban
 • Bon-bon matiné zenei koncertek kicsiknek
 • Gyermekeknek szóló előadások, meghívott előadók által

Tehetséggondozás, fejlesztések 

Tehetségígéretes gyermekek gondozása fejlesztése csoportjainkon belül valósul meg, differenciált játékos tevékenységek keretében.

E mellett elindult az óvodaszintű alkotóműhelyünk, „Szépet álmodtam” címmel, szentendrei művészek közreműködésével.

Fontos a kíváncsiság az önmegvalósítási törekvések felismerése, támogatása. A különböző adottságok fejlesztése mellett, nagyon fontos az érzelmi biztonság, hogy a gyermek személyisége önállóan, de biztos kezekben fejlődjön. Tevékenységeket felajánlva többféle anyagot, technikát sajátíthatnak el a tehetségígéretes gyermekek.

A szülőket tájékoztatjuk a gyermekükben rejlő „tehetségről”.

A gyermekek fejlődését, az érési folyamatokat fejlesztő pedagógusok és gyógypedagógusok segítik óvodánkban.

Az anyanyelvi nevelés fontos részét képezi a Logopédiai Hídépítő Program, a csoportokon belül.

 

Csoportjaink

 

Csoportjaink néphagyományéltető pedagógiai programmal, vegyes életkorú gyermekekkel működnek.

 

Bárányka csoport 

 • Kosznovszki Józsefné/Zsóka néni- óvodapedagógus, alapítványi elnök
 • Öregné Csuka Emese- óvodapedagógus
 • Németh Zsigmondné/ Böbe néni-dajka

Fülemüle csoport 

 • Dr. Csépányi Péter Albertné/Éva néni- óvodapedagógus, tagóvoda vezető
 • Vendl Attiláné/Szilvi néni-óvodapedagógus
 • Bódi Tünde-pedagógus asszisztens
 • Megyesi Katalin-dajka

Életfa csoport

 • Várnagyné Farsang Katalin-óvodapedagógus
 • Horváth Adrienn- óvodapedagógus
 • Ordódi Csilla- dajka

Búzavirág csoport

 • Farkasné Tomasek Bernadett-óvodapedagógus
 • Nagy-Béres Noémi-óvodapedagógus
 • Rajosné Péter Melinda-dajka

Levendula csoport

 • Sáfár Pálné– óvodapedagógus
 • Spát Gabriella-óvodapedagógus
 • Nickmann-né Szabó Marianna-dajka
Galéria

 

Óvoda

                

 

„Már csorog a hegy leve…”

  

     

       

      

     

     

  

 

„Papatyi , papatyi…”

   

     

 

„Peregnek a falevelek…”- Őszi tevékenységek

  

   

 

 

„Gyöngyenhulló gyöngyvirághó”- Advent

          

      

 

 

„Menjünk mi is Betlehembe…”

    

   

 

„Hejehuja vigalom…”

     

      

 

             

        

 

„Rege, rege rejszom…”

       

   

 

Balázsolás

   

   

 

„Acélerő szállj belé…”

      

 

 

„Tavaszi szél”

           

 

„Édesanyám rózsafája”

      

 

„A, a, a ma van búcsúzás napja”

     

 

” Fütyül a rigó…”- Madarászovi

     

Sóz-lak