Vasvári Pál úti Tagóvoda
Óvodánkról

A tagóvoda földrajzilag Szentendre egyik legszebb területén helyezkedik el, csendes, családias zöldövezetben, gyönyörű dimbes-dombos környezetben, kilátással a közkedvelt Pismány hegyre. Hatalmas udvarunkon mindent megtettünk annak érdekében, hogy a gyermekek biztonságos körülmények között játszhassanak. Minden udvari eszköz és a környezete megfelel az EU által támasztott követelményeknek.

Nálunk valósult meg – a városi óvodákban először – egy úgynevezett mobil óvoda-egység telepítése, amely szervesen kapcsolódik a meglévő épülethez. Az így létrejött csoporttal együtt, 2010 szeptembere óta tagóvodánk öt csoportos óvodaként működik.

 

Mindennapjainkban a “Ficánkoló Mozgásprogram” általunk kidolgozott, mindennapos és minden korcsoportra lebontott komplex, egyben differenciált nevelési elvek alapján dolgozunk, amely az évszakok és hozzájuk tartozó ünnep körökre épül és tematikájában is ezt követi.

Elengedhetetlen számunkra, hogy a gyermekeket az óvodában érzelmi biztonság, állandó értékrend, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körbe.

Programjaink a gyermeket hozzásegítik ahhoz, hogy megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket, amely a nemzeti identitástudat a keresztény kulturális értékek, a hazaszeretet a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja. Fontos, hogy rá tudjanak csodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, s mindazok megbecsülésére tanítjuk őket.

Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósul. Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása a helyes mintaadással és szabálykövetéssel az óvodai nevelőtevékenység egészében jelen van. A magyar gyermekköltészet a népi hagyományok gazdag és jó alkalmat, erős alapot kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre, éneklésre. Óvodánkban a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodóan a népmesék, népi hagyományokat felelevenítő mondókák, rigmusok, a magyarság történelmét feldolgozó mondavilág elemei, meséi, énekei egyaránt helyet kapnak a tevékenységek anyagának összeállításakor.

A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás a kézimunka, – mint az ábrázolás fajtái – jelen vannak mindennapos tevékenységeinkben. Lehetőséget adnak a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, hagyományokkal, nemzeti szimbólumokkal, az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedésre. Törekszünk a gyermeki alkotások közösségi rendezvényen való bemutatására és a tehetségek bátorítására. (Bánáti- Sverák Művészeti program keretein belül, illetve pályázatokon való részvétellel.)

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében különösen fontos az óvoda együttműködő szerepe a családokkal, szakszolgálatokkal, családsegítő szolgálattal. Óvodapedagógusaink a segítő szakemberek támogatásával közösen valósítják meg ezen gyermekek beilleszkedését, fejődésük megsegítését, nyomon követését. Tagóvodánkban esélyt biztosítunk az alapító okiratban meghatározott SNI gyermekek számára, valamint segítjük a kiemelkedő képességű gyermekeket tehetségük kibontakoztatásában.

A tehetséggondozás területén eddig gyakorlatunk volt a kiemelkedő képességű gyermekek csoporton belüli többlet feladatokkal, lehetőségek nyújtásával történő fejlesztése, valamint szabadidős programlehetőségek felkínálása. Azonban 2019 januárjától elindítottuk „Izgő, mozgó, toppantó” tehetségműhelyünket is, melybe a zene iránt érdeklődő, összerendezett mozgású, fizikálisan terhelhető, kiemelkedő ritmusérzékkel rendelkező, a népi gyermekjátékok, néptánc iránt motivált nagycsoportos korú gyermekeket válogattuk be.

 

Óvodánkban kiemelt nevelési terület a mozgás, az egészséges életmódra nevelés.

Ennek érdekében számos olyan szokást vezettünk be, amelyekkel elértük, hogy a gyermekek számára hiteles és követendő példát állítunk, ezáltal formálva szemléletüket és hozzáállásukat a sporthoz és egészséges életmódhoz.

Mozgásprogramunk nem csak a heti kötelező mozgástevékenységekre terjed ki, hanem a szabad játékidőre is, valamint a délutáni szabadidő hasznos eltöltésére is tesz javaslatot. Hogy ezekkel a felkínált lehetőségekkel él e a gyermek, vagy a család, ez maximálisan tőlük függ.

Kiemelt feladatunk a gyermekek testi, lelki, szellemi egészségéhez szükséges feltételek biztosítása, valamint gazdag programlehetőségek felkínálása, biztosítása.

A nagy méretű, fejlesztő játékokban gazdag tornatermünkben a csoportok a heti szervezett rendben tevékenykednek. Beépítettük gyakorlatunkba a gerinc és lábtorna elemeit, valamint mozgásos játékgyűjteményt állítottunk össze, melyet folyamatosan gazdagítunk.

Az udvari mozgásos aktivitást növelik az udvaron telepített EU szabványos játékok, futópálya, közlekedési játékok, felfestett ugróiskolák, célba dobó lehetőségek, labdajátékok, ugróköteles lehetőségek, napi szintű trambulinozás. Az elkülönített gumilapos mozgássarokban az óvodapedagógusok által szervezett mozgásos játékokban vehetnek részt az érdeklődő gyerekek napi szinten.

2019 januárjától indítottuk a nagycsoportos, foci iránt motivált gyerekek számára a Fociedzéseket, melyet egyik kolléganőnk tart heti egy alkalommal délután. Nagyon jól fejleszti a motoros képességeket, koordináltabb lesz a gyermekek mozgása, labdaügyességet, koncentráló képességet fejleszt és megtanulnak, csapatban gondolkodni a gyerekek.

Tavasszal „Mozgás hetet” tartunk, ahol sportbemutatókat szervezünk, valamint a gyermekeknek lehetőségük van különböző edzéseket kipróbálni szakemberek közreműködésével. A hét folyamán egy napot kirándulással, túrázással töltünk és egy napon a szülőknek is lehetőségük van bekapcsolódni a sport tevékenységekbe.

 

Hosszú évek óta hagyományosan megrendezzük az őszi „Egészség hetet”, mely az egészséges életmódról, az egészséges ételektől elkezdve a betegségmegelőzésen át, környezet tudatosságon keresztül sok témát ölel fel.

Óvodásaink egészségének óvása érdekében rendszeresen használjuk a Só szobánkat, ami tavasztól őszig jótékony hatású a légzőszervi megbetegedések elkerülése érdekében.

Fontosnak tartjuk a rendszeres séták, gyakori kirándulások, túrák szervezését, ezzel is erősítve a gyerekek erőnlétét, mozgásos aktivitását. Rendszeresen részt veszünk a város által szervezett programokon, rendezvényeken melyek a környezetünk megóvásával, mozgással összefüggőek. (Autómentes nap, Őrzők napja, Sportágválasztó, stb.)

Az évkörben minden jeles napot a megfelelő helyén, kellő rákészüléssel és odafigyeléssel ünnepeljük meg, zenével, tánccal a népi hagyományoknak megfelelő irodalmi anyaggal, érzelmi ráhangolódással. A jeles napokat igyekszünk színesebbé és minél érdekesebbé tenni a gyermekek számára-, ezért nem csak ünnepségeket tartunk, hanem az alkalmakhoz kapcsolva sokat kirándulunk, sétálunk. A „Madarász ovi” program segítségével megtapasztalást, ismereteket, élményeket adunk a gyermekeknek (sirályetetés, madáretető készítés, vadaspark, vízbiológiai vizsgálat stb.).

 

A folyamatos és megfelelő kommunikációt a családokkal kiemelten kezeljük. Számunkra sarkalatos a többcsatornás megfelelő és hiteles tájékoztatás, a szülői közösséggel való hatékony együttműködés, a folyamatos oda-vissza csatolás a szülők és óvodapedagógusok között. Az óvodai beszoktatás a szülők igényeit szem előtt tartva a szülőkkel együtt történik,  maximálisan betartva a fokozatosság elvét és a kisgyermek érzelmi biztonság érzetének megőrzését. A családias hangulat megteremtése és megőrzése érdekében több olyan hagyományos programunk van, amelyek az óvoda és családok közötti jó viszony ápolását segítik és erősítik (lámpás felvonulás, kézműves délutánok, családi napon kirándulás, nyílt napok a csoportokban, sportnapok stb.). Az ünnepeket és az évzárókat a családokkal együtt készülve, őket bevonva, együtt ünnepelve éljük meg.

Intézményünk nyitott minden mozgás és egészséges életmód iránt érdeklődő,- leendő óvodásunk és családjaik- előtt.

 

Alapítványunk a Mosolygós Gyermekekért Alapítvány, mely 1994 óta működik.

Tevékenységének fő célja, hogy hatékonyan támogassa és kiegészítse az intézmény munkáját, mindig a gyermekek és az óvoda szempontjából az aktuálisan éppen legmegfelelőbb célra fordítva a bevételeit. Így az udvari játék, a fejlesztő játék, papír eszközök, könyvek, bútorok, textilek, elektronikus berendezések beszerzésére, folyamatos és szükségszerű cseréjére, pótlására, csoportszobai és udvari biztonsági intézkedések megvalósítására, színház, mozi, koncert, kirándulások és egyéb rendezvények megvalósításának anyagi támogatása az alapítvány feladata, mely az önzetlen és folyamatosan beérkező szülői segítségnek köszönhető!

Pályázati nyereményünk tehetség programunkra:

Elérhetőségek

Tagóvoda vezető: Sverteczkiné Eőry Andrea 2000 Szentendre, Vasvári Pál út 39. tel.: +36 26 785-152 e-mail: vasvariovi.szentendre@gmail.com

A jelenlegi járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend:

Szülők -pandémia2

A beiratkozás dokumentumai 2020:

Óvodai beiratkozás_tel+email_SZTE_20200330

Szándéknyilatkozat_2020-21_SZTE

Óvodai-felmentés-kérelem-NYOMTATVÁNY

Nevelőtestület

Cica csoport:

 • Horváth Gyöngyi – óvodapedagógus
 • Fekete Júlia – óvodapedagógus
 • Szabó Andrea – pedagógiai asszisztens
 • Szűcs Mónika – dajka

Halacska csoport:

 • Sverteckiné Eőry Andrea – óvodapedagógus, tagóvoda-vezető
 • Bebiák Hedvig – óvodapedagógus
 • Diósi Zsolt Csabáné – dajka

Mókus csoport:

 • Kunosné Kovács Zsuzsanna – óvodapedagógus
 • Debreczeni Edit – óvodapedagógus
 • Juhászné Heim Éva – dajka

Nyuszi csoport:

 • Stoffer Judit– óvodapedagógus
 • Fekete Marianna – óvodapedagógus
 • Heim Attiláné – pedagógiai asszisztens
 • Utasi Éva – dajka

Süni csoport:

 • Bathó Anna – óvodapedagógus
 • Ferencsák Annamária – óvodapedagógus
 • Kaposvári Erzsébet – pedagógiai asszisztens
 • Horváth Viktória – dajka
Programok

2019 – 2020-as tanév programjai

Szeptember:

 • Ismerkedő játékos délután/ kirándulás a szülőkkel
 • Közlekedési Múzeum
 • Sportágválasztó
 • Őrzők Napja
 • Honvédség
 • Tündérládikó – PMK

Október:

 • Magyar Csalási Gazdaság
 • Állatkert
 • Papírgyűjtés
 • Bon – Bon Matiné
 • Kézműves délután a szülőkkel
 • Lipem lopom a szőlőt – zenés előadás

November:

 • Bon – Bon Matiné
 • Bánáti Sverák művészeti program
 • Ovi Olimpia
 • Egészséghét
 • Adventi kézműves délután a szülőkkel
 • Karácsonyi vásár

December:

 • Mikulás
 • Portéka színpad: Karácsonyi csillagok
 • Karácsonyi ünnepség

Január:

 • Planetárium
 • Madarász ovi
 • Kőleves – zenés, mesés interaktív előadás

Február:

 • Madarász ovi
 • Moha és Páfrány – Ákom bákom színház
 • Farsang

Március:

 • Bon – Bon Matiné
 • Fotózás
 • Március 15. ünnepség
 • Víz világnapja
 • Papírgyűjtés

Április:

 • Nyílt napok az óvodában
 • Húsvét és locsolkodás
 • Mozgás hete
 • Társadalmi munka a szülőkkel
 • Mese mozi (Magyar Népmesék)

Május:

 • Anyák napja
 • Madarász ovi
 • Gyereknap
 • Évzáró
Galéria

Óvodánk

 

Óvodánk 40 éves születésnapja

 

Ünnepeink

 

Egyéb programjaink